SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

9/30/2022 2:34:14 AM
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022
Trong những tháng cuối năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức trước dịch bệnh Covid- 19, các doanh nghiệp sản  xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu vốn đầu tư, lãi suất cho vay ngân hàng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, các đơn hàng bị hạn chế, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều. Trước tình hình đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã tích cực triển khai hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác khuyến công đạt được một số kết quả như sau:

Về khuyến công quốc gia: Trung tâm đã hoàn thành 02 đề án khuyến công, hỗ trợ 07 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Hướng dẫn 14 cơ sở CNNT hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT cấp khu vực năm 2022. Hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ 02 đề án đăng ký kế hoạch năm 2023 hỗ trợ cho 30 cơ  sở CNNT trình Bộ Công Thương - Cục Công Thương địa phương phê duyệt.

Đối với khuyến công địa phương: Khảo sát hướng dẫn 25 cơ sở CNNT hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Vận động 03 cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm và bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực tại tỉnh Thanh Hóa.

Để thực hiện tốt công tác khuyến công 3 tháng cuối năm 2022, Trung tâm tiếp tục thực hiện một số giải pháp như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về vị trí, tầm quan  trọng của hoạt động khuyến công trong hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các chủ doanh nghiệp, CNNT kiến thức về hoạt động khuyến công, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Xây dựng kế hoạch khuyến công từ cơ sở cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn để thực hiện đúng tiến độ, mục đích và đạt hiệu quả cao; chú trọng đối tượng thụ hưởng đủ năng lực và các ngành nghề chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

-  Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công thông qua đẩy mạnh thực hiện 09 nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về hoạt động khuyến công. Cụ thể hoá bằng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư, đổi mới ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất CNNT. Chính sách khuyến khích phát triển cần tập trung theo hướng hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ. Tạo động lực cho CNNT của tỉnh phát triển, đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm.

-  Tăng cường công tác bình chọn và tôn vinh các sản phẩm đạt chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển; công nhận làng nghề, nghệ nhân... Từ đó, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh…

 

Nguồn Bài: PĐ

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (5/6/2024 2:33:08 PM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hải Dương năm 2023 (12/13/2023 3:19:18 PM)
Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người quản lý năng lượng (9/13/2023 10:38:41 AM)
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong