SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

6/30/2023 2:51:16 AM
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023
Ngay sau khi Quyết định số 1142/QĐ-UBND được phê duyệt, Trung tâm khuyến công đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.
 

Những năm qua Sở Công Thương thường xuyên bám sát nội dung chương trình khuyến công cấp quốc gia, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Các chương trình, hoạt động khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) triển khai đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Trung tâm giống như  người bạn đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa  bàn tỉnh. Nhờ đó nhiều mô hình phát triển công nghiệp nông thôn ở các địa phương được hình thành và đang sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn, gia tăng giá trị và tỉ trọng công nghiệp, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới; giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Sở Công Thương khảo sát thực tế tại công ty TNHH Thương mại SEII ECO Việt Nam

Nhằm tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác khuyến công  theo chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong giai đoạn tới, thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công Quốc gia giai đoạn 2021- 2025, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Công Thương soạn thảo chương trình khuyến công giai đoạn 2023- 2025 trình UBND tỉnh và đã được phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 14/6/2023.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nôn thôn nắm bắt và đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2023. 

Nguồn Bài: Phạm Tuấn Vũ

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (5/6/2024 2:33:08 PM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hải Dương năm 2023 (12/13/2023 3:19:18 PM)
Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người quản lý năng lượng (9/13/2023 10:38:41 AM)
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong