SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh thực hiện 14 đề án khuyến công, trong đó có 11 chương trình, đề án khuyến công địa phương và 03 đề án khuyến...
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức...
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hải Dương) tổ chức, tham gia 10 gian hàng với sự tham gia của 04 cơ sở sản xuất CNNT trưng bày, giới thiệu các sảm phấm Gốm sứ...
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương lập hồ sơ đăng ký tham gia...
Hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018
Hoạt động khuyến công trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công...
Động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn
Hoạt động khuyến công nhằm mục tiêu động viên và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công...
Khảo sát, hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công năm 2019
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã gửi văn bản hướng dẫn các Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký đề án khuyến công và tiến hành...
Thực hiện 16 đề án khuyến công địa phương và quốc gia
Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) hỗ trợ các doanh nghiệp, cở sở chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn kỹ...
Công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
Đây là lần thứ 4 tỉnh Hải Dương tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh được các cơ sở CNNT và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và nhiệt tình tham gia.
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018
Ngày 26/11/2108, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 cho 12 cá nhân.
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018
Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm nay đã chọn ra được những sản phẩm tiêu biểu nhất của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc để tham gia bình chọn sản phẩm cấp quốc gia vào năm 2019.
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc
Các sản phẩm được công nhận sẽ có cơ hội tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia tổ chức vào năm 2019.
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0
Chiều ngày 1/8, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP - Bộ Công Thương) đã tổ chức chương trình Hội nghị Khuyến công các tỉnh, Thành phố khu vực phía Bắc lần...
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
Năm nay, Kế hoạch dự kiến cơ cấu bình chọn sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh có khoảng 225 sản phẩm của 148 cơ sở tham gia.
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm
Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời góp...
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trong tỉnh đang là một vấn đề cấp bách. Do vậy, các cấp, ngành liên quan và cơ sở làng nghề cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp để bảo...
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017
Mục đích các đề án khuyến công năm 2017 tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, để giúp các cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất thay...
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017
Các sản phẩm được công nhận gồm, Bộ Trống đồng; Máy đầm rùi; Khung xe đạp sắt, inox; Bộ đồ thờ gốm Chu Đậu.
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017
Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 để bình chọn, tôn...
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong