SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

9/13/2023 10:38:41 AM
Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người quản lý năng lượng
Ngày 08/9/2023, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.
  

Tại buổi tập huấn, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương trình bày tổng quan các quy định của Chính phủ và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở Công Thương phổ biến nội dung các Chỉ thị, Nghị định, Thông tư của Trung ương và địa phương về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn lập kế hoạch, báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện kiểm toán năng lượng.

Ngoài ra, các đại biểu được tư vấn các giải pháp tiết kiệm, quản lý tổn thất năng lượng và suy giảm hiệu suất thiết bị; đồng thời được chia sẻ bài toán mẫu hiệu quả đầu tư, giải pháp trữ lạnh, trữ năng lượng và tận dụng giá điện, tránh vận hành điện vào khung giờ cao điểm nhằm vận hành an toàn, ổn định lưới điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Thông qua tập huấn, các đại biểu đã nắm được các giải pháp tiết kiệm năng lượng qua các thiết bị trong sản xuất công nghiệp và các văn bản pháp luật cũng như khung chế tài xử phạt trong lĩnh vực sử dụng năng lượng, góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, từ đó ứng dụng các giải pháp để thực hiện tốt chủ trương về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại đơn vị mình.

Nguồn Bài: Trung tâm KC&TVPTCN

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hải Dương năm 2023 (12/13/2023 3:19:18 PM)
Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người quản lý năng lượng (9/13/2023 10:38:41 AM)
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (11/8/2021 9:13:13 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong