SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

5/5/2020 8:09:20 AM
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020
Ngày 23/4/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 744/SCT-QLCN về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tỉnh Hải Dương năm 2020.
 
Theo đó, Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND; Kế hoạch số 1213/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020.

* Về Lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương như sau:

- Nguyên tắc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 10/2012/QĐ - UBND;

- Tiêu chuẩn Nghệ nhân nghề TTCN theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND;

 - Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 10/2012/QĐ - UBND.

 Cũng theo hướng dẫn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có làng nghề, các doanh nghiệp TTCN… triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo, gửi hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu về Sở Công Thương theo quy định trước ngày 15/8/2020.

* Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức hội nghị thẩm định

Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định trong tháng 9/2020. Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định công nhận danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương trong tháng 10/2020.

Tổ chức Lễ công bố Trao Giấy Chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 trong tháng 11 hoặc tháng 12/2020.

 

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (11/8/2021 9:13:13 AM)
14 cơ sở đủ điều kiện xem xét đề nghị hỗ trợ khuyến công (10/4/2021 3:39:04 PM)
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong