SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 24/6/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

Tăng cường hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I -...
Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Đức Thắng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương (trưởng đoàn); đồng chí Lưu Văn Bản, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện...
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (lần 2)
Tài sản lưới điện thẩm định giá của 37 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hải Dương, làm cơ sở để Sở Tài chính Hải Dương tổ chức thẩm định giá trị còn lại của tài sản lưới điện.
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản
Tài sản lưới điện thẩm định giá của 37 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hải Dương.
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với chủ đề “Tiết kiệm điện thành thói quen” sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024.
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Ngày 19/12/2023, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền một số văn bản Nhà nước về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023
Ngày 08/11/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), thời gian áp dụng...
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Ngày 31/8/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Thông tư số 16/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2023....
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050
Chiều 9/8, Bộ Công thương tổ chức công bố các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định...
Sở Công Thương Hải Dương có kế hoạch tổ hội nghị tập huấn tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử...
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/6/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Kiểm tra 6 đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố về thực hành tiết kiệm điện
Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tăng cường thực hành tiết kiệm điện.
Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Hải Dương kêu gọi mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hãy chung...
Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Hải Dương kêu gọi mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hãy chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cảnh báo hiện tượng El Nino nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023 và ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện từ các nhà...
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện
Ngày 04/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), thời gian áp dụng...
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023
Qua theo dõi, thống kê, trong 01 giờ tắt điện của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sản lượng điện năng tiết kiệm được 36.500kWh.
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023
Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên địa bàn tỉnh.
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh Hải Dương
Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1480/QĐ-TTg về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021, trong đó tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm...
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực của HTX Điện xã Hồng Phong, huyện Nam Sách
Hợp tác xã (HTX) có văn bản đề nghị Sở Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do HTX giải thể tự nguyện và bán lại toàn bộ tài sản lưới điện, không tham gia hoạt động kinh doanh.
Kết quả triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh
Trong thời gian qua, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác quản lý năng lượng cơ bản được triển khai đồng bộ và kịp thời.
Toàn tỉnh tiết kiệm được 36.200kWh điện trong Giờ trái đất 2022
Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong