SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 7/12/2023

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

12/6/2022 2:40:27 PM
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh Hải Dương
Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1480/QĐ-TTg về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021, trong đó tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 96 cơ sở.
 

Theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện một số nội dung sau:

1. Về chế độ báo cáo

- Trước ngày 15 tháng 01 năm 2023: Thực hiện báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm 2022 theo quy định tại Điều 5 Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương.

- Trước ngày 30 tháng 4 năm 2023: Xây dựng kế hoạch năm 2023 và báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2022 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở theo quy định tại Điều 7 Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương.

- Trước ngày 30 tháng 4 năm đầu tiên của mỗi chu kỳ kế hoạch 5 năm: Cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 5 năm tiếp theo và báo cáo thực hiện kế hoạch 5 năm liền kề trước đó theo quy định tại Điều 8 Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương.

- Hình thức báo cáo: Thực hiện báo cáo trên Trang thông tin điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia tại địa chỉ www.dataenergy.vn.

2. Về kiểm toán năng lượng bắt buộc

Ba năm một lần, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc theo quy định tại Điều 33 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Áp dụng mô hình Quản lý năng lượng, bao gồm các nội dung

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ, cụ thể:

- Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

- Có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở.

- Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Có chế độ thưởng, phạt nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

4. Yêu cầu đối với Người Quản lý năng lượng của cơ sở

- Theo quy định tại điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành năng lượng hoặc ngành kỹ thuật liên quan đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ; có bằng tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật liên quan trở lên đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải;

+ Có chứng chỉ quản lý năng lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp (Hiện tại do Bộ Công Thương cấp).

- Để hỗ trợ Người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh chưa có Chứng chỉ “Người Quản lý năng lượng”, dự kiến trong Quý I hoặc Quý II năm 2023, Sở Công Thương sẽ báo cáo Bộ Công Thương cho phép mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ “Người Quản lý năng lượng”.

Sở Công Thương đăng tải Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại đây!. 

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (QLNL_SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
Kiểm tra 6 đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố về thực hành tiết kiệm điện (6/13/2023 8:41:07 AM)
Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Hải Dương kêu gọi mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hãy chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện (6/12/2023 10:16:08 AM)
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6/2/2023 9:18:09 AM)
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện (5/5/2023 3:35:50 PM)
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (3/27/2023 1:55:38 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong