SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 24/6/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

11/10/2023 4:23:20 PM
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023
Ngày 08/11/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), thời gian áp dụng giá bán điện từ ngày 09/11/2023.
 

Để thực hiện theo đúng quy định về giá bán điện, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; Điện lực các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nắm bắt được quy định về giá bán điện mới theo hành Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương.

2. Đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện chốt chỉ số công tơ, áp định mức, giá bán điện cho các khách hàng (số ngày theo giá cũ và giá mới) theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014, Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 và Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương.

- Đề nghị các đơn vị điện lực nâng cao năng lực giao tiếp khách hàng, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền đầy đủ thông tin về giá bán điện mới.

Chi tiết Quyết định số 2941/QĐ-BCT xem tại đây!.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (QLNN, SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương (6/12/2024 10:28:02 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (lần 2) (5/23/2024 10:33:09 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (4/25/2024 3:39:33 AM)
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (3/15/2024 10:10:15 AM)
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/21/2023 4:40:51 AM)
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong