SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 24/6/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

10/4/2022 3:33:09 AM
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực của HTX Điện xã Hồng Phong, huyện Nam Sách
Hợp tác xã (HTX) có văn bản đề nghị Sở Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do HTX giải thể tự nguyện và bán lại toàn bộ tài sản lưới điện, không tham gia hoạt động kinh doanh.
 

HTX Điện xã Hồng Phong được Sở Công Thương Hải Dương cấp giấy phép hoạt bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV số 1610/GP-SCT ngày 20/10/2017 đến ngày 20/10/2022. Phạm vi hoạt động phân phối và bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV trên địa giới hành chính: Xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ngày 28/8/2022, HTX Điện xã Hồng Phong có Công văn số 01/HTX-ĐN về việc không tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ điện và đề nghị Sở Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do HTX giải thể tự nguyện và bán lại toàn bộ tài sản lưới điện của HTX cho Công ty TNHH Điện Hồng Phong.

Theo đề nghị trên, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1562/QĐ-SCT ngày 29/9/2022 về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực số 1610/GP-SCT ngày 20/10/2017 do Sở Công Thương cấp cho HTX Điện xã Hồng Phong đối với hoạt động phân phối và bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2022; Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Giám đốc HTX Điện xã Hồng Phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (QLNL_SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương (6/12/2024 10:28:02 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (lần 2) (5/23/2024 10:33:09 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (4/25/2024 3:39:33 AM)
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (3/15/2024 10:10:15 AM)
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/21/2023 4:40:51 AM)
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong