SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

9/30/2022 9:30:20 AM
Kết quả triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh
Trong thời gian qua, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác quản lý năng lượng cơ bản được triển khai đồng bộ và kịp thời.
 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010; có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Luật quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong thời gian qua, việc triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác quản lý năng lượng cơ bản được triển khai đồng bộ và kịp thời. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/6/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 3552/KH-UBND ngày 29/9/2020 về triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025…

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng giúp nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh về: Các chế độ, chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của nhà nước và của tỉnh; hoạt động của các dự án về tiết kiệm năng lượng do nước ngoài tài trợ, của trung ương được triển khai trên toàn quốc; tình hình hoạt động dịch vụ công Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp, tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để từng bước hình thành văn hóa, thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trong mọi hoạt động xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiến hành thanh tra theo kế hoạch các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn các cơ sở chấp hành đúng quy định của pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh doanh khi sử dụng điện năng, năng lượng khác. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phát huy nhân tố tích cực, khắc phục những tồn tại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức mở các lớp tập huấn, đào tạo cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh chưa có chứng chỉ “Người quản lý năng lượng”; hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng một số tiến bộ khoa học trong quản lý và sử dụng năng lượng để khuyến khích và thúc đẩy các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tích cực tạo lập, xây dựng, quản lý, khai thác năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nguồn Bài: Phạm Thị Phương Thảo (QLNN_SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (3/15/2024 10:10:15 AM)
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/21/2023 4:40:51 AM)
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
Kiểm tra 6 đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố về thực hành tiết kiệm điện (6/13/2023 8:41:07 AM)
Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Hải Dương kêu gọi mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hãy chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện (6/12/2023 10:16:08 AM)
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6/2/2023 9:18:09 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong