SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

6/2/2023 9:18:09 AM
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cảnh báo hiện tượng El Nino nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023 và ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện.
 

Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Văn bản chỉ đạo số 1741/UBND-VP về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025. Đồng thời tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR), tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2023, cụ thể:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 10% so với cùng kỳ.

- Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 5% so với cùng kỳ.

- Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng phấn đấu giảm 50% so với cùng kỳ.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương khi có yêu cầu, thông báo của đơn vị điện lực.

- Tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 260C.

Ngoài các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh: phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm có hiệu quả; truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường tiết kiệm điện.

- Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các biện pháp tiết kiệm điện tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: phối hợp với Điện lực các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định về tiết kiệm điện tới nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền tại các xã phường, thị trấn, khu dân cư về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị điện trong gia đình; hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết và đặt điều hoà nhiệt độ từ 260C trở lên.

- Ban Quản lý Khu công nghiệp: phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thông tin tới các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình cung ứng điện khó khăn năm 2023 để thực hiện tiết kiệm điện; chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp; khuyến khích tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) – phi thương mại theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương.

- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh: thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm năng lượng trong phân phối điện; tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kỹ thuật và kinh doanh, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất; triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện như: quản lý phụ tải, lắp công tơ điện tử nhiều giá… nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả; chủ động phối hợp các cơ quan thông tin, báo chí để tuyên truyền rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện của tỉnh.

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn trong việc tiết giảm, điều tiết công suất và sản lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn trong vận hành hệ thống điện, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (QLNN, SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương (6/12/2024 10:28:02 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (lần 2) (5/23/2024 10:33:09 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (4/25/2024 3:39:33 AM)
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (3/15/2024 10:10:15 AM)
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/21/2023 4:40:51 AM)
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong