SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

3/27/2023 1:55:38 PM
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023
Qua theo dõi, thống kê, trong 01 giờ tắt điện của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sản lượng điện năng tiết kiệm được 36.500kWh.
 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị liên quan đã triển khai xây dựng Kế hoạch số 399/KH-SCT ngày 10/3/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 nhằm tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 bằng hành động cụ thể: “Cùng tắt đèn từ 20h30 - 21h30 ngày 25/3/2023 (thứ 7)”.

Chiến dịch Giờ trái đất 2023 đã thu hút sự tham gia của các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Qua theo dõi, thống kê, trong 01 giờ tắt điện của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sản lượng điện năng tiết kiệm được 36.500kWh./.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (3/15/2024 10:10:15 AM)
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/21/2023 4:40:51 AM)
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
Kiểm tra 6 đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố về thực hành tiết kiệm điện (6/13/2023 8:41:07 AM)
Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện tỉnh Hải Dương kêu gọi mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hãy chung tay cùng thực hiện tiết kiệm điện (6/12/2023 10:16:08 AM)
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6/2/2023 9:18:09 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong