SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 23/6/2024

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

4/25/2024 3:39:33 AM
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản
Tài sản lưới điện thẩm định giá của 37 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hải Dương.
 
THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

 

1. Tên, địa chỉ cơ quan có nhu cầu thẩm định giá

Sở Công Thương Hải Dương, địa chỉ: Số 14A Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Tên tài sản thẩm định giá

Tài sản lưới điện của 37 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hải Dương.

3. Mục đích thẩm định giá

Làm cơ sở để Sở Tài chính Hải Dương tổ chức thẩm định giá trị còn lại của tài sản lưới điện và trình UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt giá trị còn lại bàn giao cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương theo đúng quy định

4. Thời điểm thẩm định giá

Ngày 25/11/2011 (Theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bàn giao Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn thuộc Dự án RE-II cho các đơn vị tiếp nhận và thực hiện hoàn trả vốn đầu tư xây dựng).

5. Tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp thẩm định giá

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

6. Hồ sơ năng lực gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

7. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị đăng ký tham gia thẩm định giá đề nghị nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 15/5/2024 (trong thời gian 10 ngày làm việc bao gồm việc khảo sát hệ thống lưới điện, thu thập thông tin…); hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Công Thương Hải Dương; Địa chỉ: Số 14A Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; (Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Hải Dương; số điện thoại liên hệ: 0904.737.505).

Sở Công Thương trân trọng thông báo để các doanh nghiệp tư vấn thẩm định giá biết./.

* Gửi kèm:

 Danh sách các Quyết định

- Quyết định số 604/QĐ-UBND

- Quyết định số 605/QĐ-UBND

- Quyết định số 1272/QĐ-UBND

- Quyết định số 1819/QĐ-UBND

- Quyết định số 2001/QĐ-UBND

- Quyết định số 2353/QĐ-UBND

- Quyết định số 2354/QĐ-UBND

- Quyết định số 2355/QĐ-UBND

- Quyết định số 2357/QĐ-UBND 

- Quyết định số 2437/QĐ-UBND

- Quyết định số 2726/QĐ-UBND

- Quyết định số 2727/QĐ-UBND

- Quyết định số 3035/QĐ-UBND

- Quyết định số 3221/QĐ-UBND

Nguồn Bài: Phòng QLNL (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương (6/12/2024 10:28:02 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (lần 2) (5/23/2024 10:33:09 AM)
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (4/25/2024 3:39:33 AM)
Tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (3/15/2024 10:10:15 AM)
Phổ biến một số văn bản về an toàn điện cho các đơn vị quản lý điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/21/2023 4:40:51 AM)
Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 09/11/2023 (11/10/2023 4:23:20 PM)
Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (10/4/2023 8:38:24 AM)
Hội nghị công bố quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (8/9/2023 5:07:44 PM)
Kế Hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng và quy định về dán nhãn năng lượng cho các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng (8/7/2023 11:32:46 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (6/27/2023 11:28:38 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong