SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/6/2022

Công tác Đảng

2/14/2022 2:17:25 AM
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu triển khai, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thông tin đối ngoại thông điệp.
 

Thực hiện Công văn số 412 - CV/BTGTU ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương về thông tin đối ngoại thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tiêu đề Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu triển khai, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thông tin đối ngoại thông điệp.

Hoạt động tuyên truyền nhằm thúc đẩy, lan tỏa thông điệp phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cũng như thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến được đăng tải toàn bộ trên Trang thông tin điện tử của Ngành để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nắm bắt thông tin, triển khai, thực hiện.

Nội dung toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem và tải về mã QR- code tại đây!

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (1/28/2022 8:26:48 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022 (1/19/2022 9:39:44 AM)
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (10/13/2021 8:47:42 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành (9/20/2021 3:33:57 PM)
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (9/20/2021 9:35:37 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (9/14/2021 8:00:13 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) (8/26/2021 11:22:58 AM)
Các chi bộ cơ sở cần tăng cường thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (7/28/2021 3:39:22 PM)
Đồng chí Trần Văn Hảo được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025 (6/29/2021 5:12:26 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son