SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 28/5/2022

Công tác Đảng

8/26/2021 11:22:58 AM
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc tuyên truyền về chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển... đến các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.
 

Thực hiện Công văn số 30-CV/BTGĐUK ngày 16/8/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (đăng tải trên Trang thông tin của ngành), tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ về chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển, tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) được đính kèm toàn bộ nội dung để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện trong các kỳ họp hàng tháng.

Tài liệu Hướng dẫn đính kèm tại đây!             

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2/14/2022 2:17:25 AM)
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (1/28/2022 8:26:48 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022 (1/19/2022 9:39:44 AM)
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (10/13/2021 8:47:42 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành (9/20/2021 3:33:57 PM)
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (9/20/2021 9:35:37 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (9/14/2021 8:00:13 AM)
Các chi bộ cơ sở cần tăng cường thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (7/28/2021 3:39:22 PM)
Đồng chí Trần Văn Hảo được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025 (6/29/2021 5:12:26 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son