SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 2/4/2023

Công tác Đảng

9/20/2021 3:33:57 PM
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành
Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện.
 
Thực hiện Quyết định số 92-CV/BTGĐUK ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

Các chi bộ trực thuộc căn cứ khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (đăng tải trên Trang thông tin của Sở), triển khai thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ mới ban hành để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các mức độ làm cơ sở để chi bộ phấn đấu xếp loại chi bộ, đảng viên hàng năm.

Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (Bản sao gửi kèm theo) để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện./.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
Tổ chức cuộc họp chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 (8/4/2022 4:34:24 PM)
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2/14/2022 2:17:25 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son