SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 29/5/2022

Công tác Đảng

9/20/2021 3:33:57 PM
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành
Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện.
 
Thực hiện Quyết định số 92-CV/BTGĐUK ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

Các chi bộ trực thuộc căn cứ khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (đăng tải trên Trang thông tin của Sở), triển khai thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ mới ban hành để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các mức độ làm cơ sở để chi bộ phấn đấu xếp loại chi bộ, đảng viên hàng năm.

Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (Bản sao gửi kèm theo) để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện./.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2/14/2022 2:17:25 AM)
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (1/28/2022 8:26:48 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022 (1/19/2022 9:39:44 AM)
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (10/13/2021 8:47:42 AM)
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (9/20/2021 9:35:37 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (9/14/2021 8:00:13 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) (8/26/2021 11:22:58 AM)
Các chi bộ cơ sở cần tăng cường thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (7/28/2021 3:39:22 PM)
Đồng chí Trần Văn Hảo được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025 (6/29/2021 5:12:26 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son