SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 2/4/2023

Công tác Đảng

9/20/2021 9:35:37 AM
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo công văn đã gửi.
 

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 29/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “một số nội dung về công tác đảng viên” và Công văn số 23-CV/BTC ĐUK, ngày 16/9/2021 của Ban Tổ chức về đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ rà soát, kiểm tra các thẻ đảng viên của chi bộ được cấp từ ngày 06/8/2013 đến ngày 29/6/2017 mà ngày vào đảng và ngày chính thức không khớp nhau.

Trong trường hợp trên, nếu đảng viên phải đổi lại thẻ thì Chi bộ lập danh sách đảng viên đề nghị đổi lại thẻ đảng bị hỏng và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 24/9/2021 để báo cáo, đề nghị Đảng ủy cấp trên đổi lại thẻ đảng viên theo quy định.

Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đúng thời gian theo yêu cầu.

File đính kèm xem và tải về tại đây!         

 

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
Tổ chức cuộc họp chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 (8/4/2022 4:34:24 PM)
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2/14/2022 2:17:25 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son