SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 29/5/2022

Công tác Đảng

9/20/2021 9:35:37 AM
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo công văn đã gửi.
 

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 29/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “một số nội dung về công tác đảng viên” và Công văn số 23-CV/BTC ĐUK, ngày 16/9/2021 của Ban Tổ chức về đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ rà soát, kiểm tra các thẻ đảng viên của chi bộ được cấp từ ngày 06/8/2013 đến ngày 29/6/2017 mà ngày vào đảng và ngày chính thức không khớp nhau.

Trong trường hợp trên, nếu đảng viên phải đổi lại thẻ thì Chi bộ lập danh sách đảng viên đề nghị đổi lại thẻ đảng bị hỏng và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 24/9/2021 để báo cáo, đề nghị Đảng ủy cấp trên đổi lại thẻ đảng viên theo quy định.

Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đúng thời gian theo yêu cầu.

File đính kèm xem và tải về tại đây!         

 

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2/14/2022 2:17:25 AM)
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (1/28/2022 8:26:48 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022 (1/19/2022 9:39:44 AM)
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (10/13/2021 8:47:42 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành (9/20/2021 3:33:57 PM)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (9/14/2021 8:00:13 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) (8/26/2021 11:22:58 AM)
Các chi bộ cơ sở cần tăng cường thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 (7/28/2021 3:39:22 PM)
Đồng chí Trần Văn Hảo được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025 (6/29/2021 5:12:26 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son