SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

4/22/2024 5:28:11 PM
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024” tỉnh Hải Dương
Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”.
 
Để tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; góp phần đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giúp tuyên truyền hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ngày 09/4/2024, Hội đồng phối hợp tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số 1272/HĐPH-KH về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”. Kế hoạch có những nội dung như sau:

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024”

2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

3. Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022); và bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023).

4. Hình thức dự thi: Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào website của Cuộc thi tại địa chỉ: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.gov.vn). Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN; THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 01 đến ngày 20/5/2024: Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, xây dựng Thể lệ, Bộ đề thi và các nội dung liên quan đến cuộc thi.

- Từ ngày 20/5 đến ngày 30/5/2024: Triển khai Kế hoạch, đăng tải thông tin về Cuộc thi và phát động Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Từ tháng 06/2024: Phát động Cuộc thi và tổ chức các đợt thi.

2. Thời gian thi: Thời gian thi được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt thi thứ nhất: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024

- Đợt thi thứ hai: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2024

3. Công bố kết quả và trao giải Cuộc thi:

- Công bố kết quả từng đợt thi từ sau 5 đến 10 ngày của đợt thi đó.

- Trao giải thưởng: Dự kiến trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11.

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi đợt thi gồm 20 giải thưởng cho tập thể, cá nhân. Cụ thể:

- Giải cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích

- Giải tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba

2. Hình thức khen thưởng:

- Ban Tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Mức tiền thưởng và điều kiện xét thưởng được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi.

III. KINH PHÍ CUỘC THI

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được lấy từ nguồn kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh cấp cho Sở Tư pháp năm 2024, kinh phí xã hội hoá và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí tổ chức triển khai Cuộc thi tại đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ, Quyết định thành lập Tổ Thư ký, Ban ra đề thi.

- Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Cuộc thi, phát động tham gia Cuộc thi.

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả, tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi.

2. Ủy ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức, Ban ra đề thi theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi; tổ chức triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên do mình quản lý tham gia Cuộc thi.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Hải Dương.

Bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền trước, trong, sau Cuộc thi các nội dung: Kế hoạch Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tham gia Cuộc thi; xây dựng chuyên mục về Cuộc thi trực tuyến trên Báo điện tử nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia Cuộc thi.

4. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tổ chức triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị; đặt link cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đơn vị mình; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình tham gia Cuộc thi, đảm bảo ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

5. Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch; tham mưu Uỷ ban nhân dân cùng cấp tạo link Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương; phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác tại địa phương.

 

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (Trung tâm XTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử (5/16/2024 10:46:51 AM)
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024” tỉnh Hải Dương (4/22/2024 5:28:11 PM)
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong