SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

2/20/2023 3:34:18 PM
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Các phòng, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp và người lao động trong ngành tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Kèm theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ); Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp và người lao động trong ngành tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các nội dung sau:

I. Tham gia góp ý về bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

II. Tham gia góp ý về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm:

(1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

(2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

(3) Phát triển quỹ đất;

(4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

(5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

(6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;

(7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;

(8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực;

(9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Chi tiết Nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên địa chỉ  https://luatdatdai.monre.gov.vn/tai-lieu-du-thao-luat

Hình thức và thời gian tham gia ý kiến

- Các phòng, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp và người lao động trong ngành tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về Sở Công Thương Hải Dương, địa chỉ: Số 14 phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương trước ngày 05/3/2023 (bản mềm gửi email: kieubaoanh@haiduong.gov.vn; điện thoại: 0986.630.888) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử). Ý kiến góp ý gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (bản giấy) hoặc gửi thư điện tử qua hòm thư: ttpl.vn@gmail.com.

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ sau: luatdatdai.monre.gov.vn và địa chỉ  www.tnmt.haiduong.gov.vn.

 

Nguồn Bài: Kiều Bảo Anh (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu Việt” (7/20/2022 8:55:44 AM)
Sở Công Thương công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền (7/14/2022 9:29:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong