SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

10/20/2022 3:05:26 PM
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Sở Công Thương yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia...
 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Sở yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Sở Công Thương thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đặc biệt là việc thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 5, Điều 5 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia theo đó nghiêm cấm Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập và Khoản 6, Điều 5 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia nghiêm cấm Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

2. Gương mẫu, đi đầu và ký cam kết gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, nhất là không vi phạm về nồng độ cồn, nghiêm cấm tác động, can thiệp vào quá trình xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của lực lượng chức năng.

(Mã QR: Một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP, UBND tỉnh Hải Dương)

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (Văn phòng Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu Việt” (7/20/2022 8:55:44 AM)
Sở Công Thương công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền (7/14/2022 9:29:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong