SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

10/7/2022 4:21:27 PM
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Quyết định có nhiều thay đổi trong cách xác định hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có ao, vườn trong cùng thửa đất có nhà ở, quy định cụ thể điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất…
  

Ngày 06/10/2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1929/STNMT-QLĐĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đất đai về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nắm được.

Nội dung Công văn số 1929/STNMT-QLĐĐ tải về tại đây!

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Những lần Bác Hồ về thăm Hải Dương (4/9/2024 4:14:52 PM)
Hướng dẫn sử dụng VNeiD mức độ 1, 2 (3/11/2024 4:00:45 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 560 /KH-SCT về công tác dân vận chính quyền (3/11/2024 10:54:45 AM)
Quy trình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (4/20/2023 10:24:56 AM)
Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2/20/2023 3:34:18 PM)
Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (10/20/2022 3:05:26 PM)
Sở Công Thương tuyên truyền Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/7/2022 4:21:27 PM)
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022 (8/15/2022 8:16:46 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu Việt” (7/20/2022 8:55:44 AM)
Sở Công Thương công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền (7/14/2022 9:29:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong