SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

THANH TRA - PHÁP CHẾ

Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017
Các hội nghị phổ biến, tuyên truyền tập trung vào những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý về công nghiệp, thương mại...
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016
Trong năm 2016, Sở Công Thương Hải Dương đã thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng tiến độ đề ra, thể hiện tính nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng nội dung; kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa...
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí
Sở Công Thương thông báo việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương.
Qua công tác kiểm tra thực tế hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hải Dương kiến nghị với Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP...
Thành lập Tổ tiếp công dân trong thời gian bầu cử ĐBQH khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Tổ tiếp công dân của Sở Công Thương Hải Dương gồm 09 đồng chí, có nhiệm vụ, kế hoạch công tác cụ thể.
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực CN-TM trong giai đoạn mới
Thanh tra Sở đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác khảo sát, lập kế hoạch thanh tra; bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn diện nhưng không bị chồng chéo.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong