SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

THANH TRA - PHÁP CHẾ

1/13/2017 10:16:57 AM
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý về công nghiệp, thương mại...

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động quản lý Nhà nước ngành Công Thương và tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 29/12/2016, Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch số 1998/KH-SCT về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh đang còn hiệu lực thi hành từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của của Ngành trong năm 2017; đồng thời tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Mặt khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Tạo sự thống nhất và thực hiện tốt cơ chế phối hợp, tính chủ động giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Trong năm 2017, Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: Khí dầu mỏ hóa lỏng; quản lý và phát triển cụm công nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý, sử dụng, sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất…

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, ban và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đề ra.

* Báo cáo Kết quả số 1735 /SCT-TTr;

* Kế hoạch số 1998/KH-SCT.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phổ biến kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường học (3/13/2024 9:30:48 AM)
Tăng cường kiểm tra lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (2/1/2024 4:31:32 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/12/2024 3:10:30 PM)
Phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại huyện Gia Lộc (11/16/2023 8:12:23 AM)
Quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương (8/22/2023 4:50:15 AM)
Một số điểm mới về Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2023 (7/13/2023 3:32:59 AM)
Những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 (7/10/2023 8:31:08 AM)
Danh sách đăng ký hợp đồng theo mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2022 (12/30/2022 5:02:18 PM)
Giải pháp của Ngành Công Thương Hải Dương về vấn đề hàng giả, hàng nhái (12/21/2022 5:30:33 PM)
Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (9/29/2022 5:53:58 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong