SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

THANH TRA - PHÁP CHẾ

6/30/2016 4:25:46 PM
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương.
Qua công tác kiểm tra thực tế hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hải Dương kiến nghị với Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thực hiện công văn số 3172/BCT-QLCT ngày 12/4/2016 của Bộ Công Thương về triển khai Chỉ thị 02/CT-BCT. Trong thời gian từ ngày 26/4 đến hết ngày 20/5/2016, Sở Công Thương Hải Dương đã tiến hành kiểm tra đối với doanh nghiệp/cơ sở hoạt động bán hàng đa cấp có tên theo công văn đề nghị của Bộ Công Thương.

Thực tế kiểm tra và thông báo hoạt động của 03 doanh nghiệp hoạt động đa cấp là: Công ty TNHH Thiên ngọc Minh uy, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long và Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam hiện đang hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hải Dương (Công ty TNHH Thiên ngọc Minh uy có 10 địa điểm; Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có 01 địa điểm và Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam có 01 địa điểm). Các điểm bán hàng đa cấp đăng ký hoạt động tại địa phương dưới hình thức hộ kinh doanh bán hàng hóa, hưởng chiết khấu hoa hồng từ hoạt động bán hàng và phát triển mạng lưới.

- Về cách thức hoạt động: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 03 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp không thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện mà hoạt động thông qua các điểm bán hàng đa cấp nên Sở Công Thương chỉ kiểm tra được cơ sở pháp lý hoạt động của hộ kinh doanh và hàng hóa hiện đang lưu trữ tại kho của các hộ kinh doanh là đại lý.

- Về khiếu nại, tố cáo: Trong quá trình kiểm tra Sở Công Thương không tiếp nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động bán hàng đa cấp của 03 công ty và tại các điểm đại lý.

- Về tư cách pháp nhân: Các chủ hộ kinh doanh bán hàng đa cấp của 3 công ty trên không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động đa cấp mà chỉ thực hiện theo ủy quyền đối với nội dung thực hiện thủ tục để người tham gia bán hàng đa cấp ký hợp đồng bán hàng đa cấp với Công ty; đồng thời nhận đơn đặt hàng và giao hàng cho người tham gia bán hàng đa cấp (đơn đặt hàng có dấu đỏ của công ty). Việc thực hiện các thủ tục ký hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp được thực hiện tại các điểm đại lý bán hàng theo hợp đồng in sẵn có đóng dấu của công ty sau đó được các đại lý chuyển về công ty cùng các phiếu (đơn) đặt hàng.

- Về hoá đơn chứng từ: Việc phát hành hóa đơn, chứng từ thuộc trách nhiệm của các công ty hoạt động đa cấp trên cơ sở hợp đồng, đơn đặt hàng của người tham gia bán hàng đa cấp và tổng số doanh thu hàng tháng của đại lý thông qua các đơn đặt hàng và hàng hóa xuất bán.

- Về nghĩa vụ thuế: Hộ kinh doanh thực hiện đóng thuế theo hình thức thuế khoán hàng năm.

Như vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, với những kết quả thu được trên cơ sở kiểm tra hành chính Nhà nước thì chưa thể tìm ra các căn cứ chứng minh dấu hiệu lừa đảo/dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp Sở Công Thương Hải Dương kiến nghị với Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

(1) Yêu cầu doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp công khai danh sách thành viên tham gia/người bán hàng đa cấp tại các điểm đại lý, nơi thực hiện ký hợp đồng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

(2) Yêu cầu doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp gửi danh sách thành viên tham gia/người bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương định kỳ 03 tháng/lần để quản lý, theo dõi.

(3) Có cơ chế quản lý Nhà nước cụ thể liên quan đến điều kiện hoạt động đối với các điểm đại lý của doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp không phải là chi nhánh/văn phòng đại diện.

(4)  Do đặc thù của hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động bán hàng không cần địa điểm mà thông qua hệ thống mạng lưới nên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp đặt trụ sở chính, khi mở rộng mạng lưới phải có văn phòng đại diện và có người đại diện của doanh nghiệp để thay mặt doanh nghiệp quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh… đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động./.

Nguồn Bài: (Phạm Đức Dũng- Chánh Thanh tra Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phổ biến kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường học (3/13/2024 9:30:48 AM)
Tăng cường kiểm tra lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (2/1/2024 4:31:32 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/12/2024 3:10:30 PM)
Phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại huyện Gia Lộc (11/16/2023 8:12:23 AM)
Quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương (8/22/2023 4:50:15 AM)
Một số điểm mới về Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2023 (7/13/2023 3:32:59 AM)
Những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022 (7/10/2023 8:31:08 AM)
Danh sách đăng ký hợp đồng theo mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2022 (12/30/2022 5:02:18 PM)
Giải pháp của Ngành Công Thương Hải Dương về vấn đề hàng giả, hàng nhái (12/21/2022 5:30:33 PM)
Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (9/29/2022 5:53:58 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong