SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

7/24/2023 11:32:26 AM
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm
Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lĩnh vực an toàn thực phẩm đang được số hóa, đơn giản hóa giúp các tổ chức và cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện
 

Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức rà soát Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện.

Sáu tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương tiếp nhận 26 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó có 06 hồ sơ đơn vị nộp trực tuyến (Online) trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương, chiếm tỷ lệ 23,07%; các hồ sơ còn lại đơn vị nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Tính đến hết ngày 30/6/2023, Sở đã giải quyết 21/26 hồ sơ đạt tỷ lệ 80,77%, số hồ sơ đang trong thời hạn xem xét giải quyết 5 hồ sơ. Các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đều được giải quyết đúng và trước hạn đem lại sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Trong kỳ, không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị về TTHC.

Trong cùng  kỳ, Sở Công Thương Hải Dương đã phối hợp với UBND huyện, thành phố tổ chức 4 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, kinh doanh rượu, công tác cải cách thủ tục hành chính cho trên 600 lượt người tham dự;  đăng 07 tin, bài, chuyên mục về an toàn thực phẩm trên Báo Hải Dương, trang thông tin điện tử của ngành; phát sóng 05 tin, bài, phóng sự trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Ngoài ra, Sở còn tuyên truyền, phổ biến lồng ghép thông qua hoạt động nghiệp vụ của các phòng, đơn vị chuyên môn.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC, văn bản của Chính phủ, Bộ Công Thương và bộ, ngành liên quan đến việc đơn giản hóa TTHC để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. Cụ thể:

1. Duy trì triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

2. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, công tác cải cách hành chính cho 100% cán bộ công chức theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm, các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn;

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, phấn đấu hàng năm có trên 35% cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn Bài: Vũ Doãn Phương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương (5/18/2023 3:55:45 PM)
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023 (5/16/2023 8:32:50 AM)
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (5/8/2023 10:46:37 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong