SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

3/8/2024 10:46:34 AM
Hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản thuộc thuộc lĩnh vực Công Thương
Để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 266/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.
 

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh; ngày 02/02/2024, Sở Công Thương ra Công văn số 327/SCT-KHTH về hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi kinh doanh khoáng sản thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh chấp hành, hoàn thiện các điều kiện kinh doanh khoáng sản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Sở Công Thương hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

1. Về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Tại Phụ lục IV. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Số thứ tự 55), Luật Đầu tư 2020 quy định: Kinh doanh khoáng sản là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tại Khoản 3, Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Luật Đầu tư 2020), quy định: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

2. Về điều kiện kinh doanh khoáng sản

Tại Điều 14, Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, điều kiện kinh doanh khoáng sản, được quy định cụ thể như sau:

a. Là thương nhân theo Quy định của Luật Thương mại

Quy định tại điều 6. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, cụ thể: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.

b. Thương nhân chỉ kinh doanh khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp

Khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp là khoáng sản có nguồn gốc, xuất xứ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Được khai thác hoặc khai thác tận thu từ các mỏ, điểm mỏ, bãi thải trong thời hạn Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

- Khoáng sản được nhập khẩu theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Hải quan cửa khẩu.

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.

c) Đối với khoáng sản xuất khẩu, ngoài việc đáp ứng các quy định tại điểm a và b khoản này còn phải thuộc danh mục chủng loại và đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng do Bộ Công Thương quy định. Đối với khoáng sản xuất khẩu trong thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng phải có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.

d) Trường hợp khoáng sản nhập khẩu còn tồn kho do không tiêu thụ hết trong nước muốn tái xuất hoặc khoáng sản cần chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến và các trường hợp cá biệt khác:

- Thương nhân có văn bản đề nghị xuất khẩu, trong đó nêu rõ mục đích, sự cần thiết, thông tin về nguồn gốc khoáng sản, thông tin về hợp đồng mua bán, công nghệ, chế biến (nếu có), thông tin về hợp tác, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến và phương án xử lý đối với sản phẩm khoáng sản sau nghiên cứu, thử nghiệm.

- Căn cứ vào văn bản đề nghị của thương nhân và chính sách đối với từng loại khoáng sản cho từng thời kỳ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, chế biến, rà soát, kiểm tra thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

đ) Thương nhân kinh doanh khoáng sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy.

Để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 266/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Định kỳ trước ngày 30/5 và 30/11 hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách tổng hợp các bến bãi hoạt động kinh doanh khoáng sản thuộc lĩnh vực Công Thương và việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh khoáng sản của các bến bãi trên địa bàn, các tồn tại, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị (theo mẫu phụ lục gửi kèm) về Sở Công Thương Hải Dương, số 14 phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương (bản mềm gửi email: leducanh@haiduong.gov.vn; Điện thoại liên hệ: 0983.335.699) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn Bài: Đức Anh (KHTH-SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 21/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (4/8/2024 10:42:02 AM)
Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh (3/18/2024 2:50:03 AM)
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại huyện Ninh Giang và huyện Tứ Kỳ (3/14/2024 4:32:00 PM)
Hướng dẫn điều kiện kinh doanh khoáng sản thuộc thuộc lĩnh vực Công Thương (3/8/2024 10:46:34 AM)
Triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (1/8/2024 3:00:36 AM)
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 4:46:31 PM)
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong