SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

6/28/2023 10:50:14 AM
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
Ngày 28/6/2023, Sở Công Thương Hải Dương tham dự Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế đồng tổ chức.
 
 
Tham Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Thanh Mai- Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội và Lãnh đạo các sở, ban, ngành các địa phương khu vực phía Bắc.

 

Ảnh hội thảo Triển khai chỉ thị số 17/CT/TW

Hội thảo đã được nghe Bộ Y tế báo cáo tổng quan về công tác an ninh, an toàn thực phẩm của cả nước, những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và thách thức trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; các ý kiến tham luận của một số bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai thực hiện.

Các tham luận của Bộ, ngành và địa phương đã đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm tại cơ quan, đơn vị, những thuận lợi, khó và khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị  17-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện, như:

- Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 - Quy định thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, xác định rõ sự tham gia của các ngành, các cấp.

- Bố trí kinh phí cho công tác quản lý, mua sắm các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit test để kiểm tra thực phẩm theo quy định.

- Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn; ứng dụng các khoa học- công nghệ trong sản xuất và chế biến thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm .v.v.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của các Bộ, ngành và địa phương trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót, những thách thức trong việc thực hiện.

Cũng tại Hội thảo, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ, ngành và các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban chấp hành trung ương Đảng.

 

Nguồn Bài: Vũ Doãn Phương - KTATMT

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương (5/18/2023 3:55:45 PM)
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023 (5/16/2023 8:32:50 AM)
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (5/8/2023 10:46:37 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong