SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

8/25/2023 11:09:46 AM
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, người lao động liên quan đến hoạt động hoá chất
 
Hóa chất là ngành công nghiệp gắn liền với sự phát triển khoa học, công nghệ và không thể tách rời các ngành công nghiệp khác, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế.

Trong thời gian qua, ngành hóa chất Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, số lượng hóa chất có mặt tại Việt Nam hiện nay đã hơn 53.000 chủng loại. Trên địa bàn tỉnh có hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất. Cùng với đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường do việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất có xu hướng tăng nhanh. Những khó khăn chung của cả nền kinh tế hiện nay, dẫn đến khối lượng lớn hóa chất, tiền chất lưu trữ tại kho, nguy cơ xảy ra các sự cố, thảm họa môi trường rất lớn.

Ngày 24/8/2023, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại biểu đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, phòng Kinh tế thành phố Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện; đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động của các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động hoá chất và môi trường ngành Công Thương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày, trao đổi, thảo luận những nội dung cơ bản liên quan đến công tác an toàn hoá chất và môi trường ngành Công Thương; trong đó có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2020 của Chính phủ về việc Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/01/2022 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính ...và một số quy định pháp luật của liên quan; bên cạnh đó, các nội dung cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương cũng được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hội nghị.

Những vấn đề chưa rõ, những tình huống mới phát sinh và còn bất cập trong lĩnh vực hóa chất và môi trường của đại biểu tham gia ý kiến được các báo cáo viên giải đáp cụ thể, rõ ràng qua đó giúp các đại biểu hiểu và thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm tại đơn vị mình./

 

Nguồn Bài: Phòng KT, AN & MT

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương (5/18/2023 3:55:45 PM)
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023 (5/16/2023 8:32:50 AM)
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (5/8/2023 10:46:37 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong