SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

1/16/2020 3:25:16 PM
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh thực hiện 14 đề án khuyến công, trong đó có 11 chương trình, đề án khuyến công địa phương và 03 đề án khuyến công quốc gia trong năm 2019.
 
Trong những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiếp cận cơ hội phát triển thông qua các cơ chế, chính sách khuyến công; qua đó thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở CNNT đổi mới sáng tạo, phát triển trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã kịp thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT mạnh dạn trang bị máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Những sản phẩm được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia được Nhà nước hỗ trợ cơ chế, chính sách để góp phần thúc đẩy CNNT phát triển; đồng thời thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn nói riêng tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia.

Để đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thụ hưởng các chương trình, đề án khuyến công địa phương và quốc gia, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và TVPTCN (Trung tâm) tích cực triển khai việc tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở CNNT lập kế hoạch và triển khai thực hiện, nghiệm thu, quyết toán các đề án khuyến công theo đúng quy định. Phối hợp tốt với các cấp, ngành, cơ sở CNNT xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, Trung tâm đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thực hiện 14 đề án khuyến công, trong đó có 11 chương trình, đề án khuyến công địa phương và 03 đề án khuyến công quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Năm 2019, có 02 sản phẩm của 02 doanh nghiệp (Máy đầm dùi của Công ty TNHH Cơp khí Toàn Phát và Bình Phượng Hoàng S1 của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu) được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Năm 2020, Trung tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trung ương và địa phương theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế quản lý kinh phí khuyến công của UBND tỉnh; đồng thời tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh trang bị máy móc kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh để chọn lọc những sản phẩm của các doanh nghiệp có chất lượng tốt tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia trong những năm tới.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (11/8/2021 9:13:13 AM)
14 cơ sở đủ điều kiện xem xét đề nghị hỗ trợ khuyến công (10/4/2021 3:39:04 PM)
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong