SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

1/2/2020 9:19:24 AM
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức “Tọa đàm về công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu”.
 
Tọa đàm tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả thực hiện; đồng thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những nội dung cần thiết nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bình chọn, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu (các cấp) của giai đoạn tiếp theo.

Theo Cục Công Thương địa phương (CTĐP), từ năm 2012 đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; công nhận, cấp giấy chứng nhận cho 2.430 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và lựa chọn 1.887 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực. Công tác xây dựng văn bản, ban hành văn bản quy định hướng dẫn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã được triển khai đồng bộ, cụ thể:

Ở Trung ương: Sau khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 được ban hành; Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Ở các địa phương: Tính đến nay, có 55/63 địa phương đã ban hành Chương trình khuyến công giai đoạn, trong đó có nội dung về công tác bình chọn, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; bênh cạnh việc ban hành Chương trình khuyến công giai đoạn, có 32/63 địa phương ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Việc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn của cơ quan Trung ương và các địa phương đã góp phần thúc đẩy công tác bình chọn, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp; đồng thời, thông qua các hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản về khuyến công, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực hiện theo quy trình, hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn được chuẩn hóa, nề nếp. Qua các kỳ bình chọn, việc thành lập Hội đồng, Ban Giám khảo các cấp có nhiều đổi mới, thành viên tham gia đại diện từ các các cơ quan Bộ, ban ngành trung ương và địa phương; các hiệp hội ngành nghề, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về các nhóm, lĩnh vực sản phẩm đăng ký bình chọn. Qua đó, việc đánh giá bình chọn sản phẩm được đảm bảo công bằng, khách quan, thực hiện theo các tiêu chí quy định.

Đến năm 2018, Cục CTĐP đã chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 04 kỳ bình chọn cấp khu vực, đã có 807 sản phẩm được công nhận, cấp Giấy chứng nhận. Qua các kỳ bình chọn cấp khu vực, số địa phương đăng ký tham gia kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước. Nếu như năm 2012 có 36 địa phương tham gia thì đến năm 2018 đã có 52 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia.

Bộ Công Thương cũng đã tổ chức 03 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia với 312 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận. Qua các kỳ bình chọn cấp quốc gia cũng cho thấy, triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã thu hút, khuyến khích các cơ sở sản xuất CNNT tích cực hưởng ứng tham gia, không ngừng phát triển nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển quy mô sản xuất phục vụ nhu cầu xã hội.

Những năm qua Bộ Công Thương cũng hỗ trợ nhiều cho phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Theo đó, từ kết quả bình chọn cấp khu vực và quốc gia, các cơ sở CNNT đã được hưởng các quyền lợi như: Thưởng bằng tiền mặt, in hoặc dán nhãn Logo của chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm công nhận; được cung cấp thông tin tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất và các hoạt động khuyến công khác.

Cùng với Lễ Tôn vinh, năm 2017, 2019, Bộ Công Thương đã hỗ trợ khu trưng bày, gian hàng giới thiệu sản phẩm cho 450 cơ sở CNNT tại triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu; hỗ trợ 48 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm; 330 cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu xây dựng trang thông tin điện tử (website) để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm; 75 cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu về sản xuất, chất lượng sản phẩm trên kênh Truyền hình VTV…

Theo đánh giá chung, công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp đã phát huy lợi thế địa phương, khuyến khích các cơ sở tận dụng tối đa thế mạnh các ngành nghề truyền thống kết hợp với ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để tạo nên nhiều thương hiệu mạnh.

Phát biểu tại toạ đàm, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã được triển khai thực hiện tốt trong nhiều năm qua nhưng để tìm được những sản phẩm thực sự tiêu biểu, có uy tín cao trên thị trường lại là việc các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cần liên kết cùng nhau thực hiện. “Bắt đầu ngay với những sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, Cục CTĐP, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường trong nước… có kế hoạch làm việc cụ thể với từng địa phương, DN có sản phẩm được công nhận để tư vấn, định hướng và có hỗ trợ sát thực, hiệu quả”.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng yêu cầu để tiếp phát huy hiệu quả công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, công tác bình chọn cũng cần xem xét hệ thống tiêu chí chấm điểm về độ phù hợp, hồ sơ thủ tục cũng cần đơn giản hơn. Bên cạnh công tác vận động, chương trình cũng cần có chính sách hỗ trợ đủ mạnh mới có thể khuyến khích được doanh nghiệp xây dựng sản phẩm thực sự tiêu biểu…

Nguồn Bài: arit.gov.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh (8/7/2023 4:56:47 AM)
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 (6/30/2023 2:51:16 AM)
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022 (12/12/2022 10:10:21 AM)
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022 (11/11/2022 3:17:09 AM)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022 (9/30/2022 2:34:14 AM)
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/31/2022 9:52:54 AM)
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (2/28/2022 3:28:05 PM)
Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (11/8/2021 9:13:13 AM)
14 cơ sở đủ điều kiện xem xét đề nghị hỗ trợ khuyến công (10/4/2021 3:39:04 PM)
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong