SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 25/6/2024

Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước

9/15/2022 10:20:17 AM
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá
.
 
a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân lập Biểu mẫu kê khai giá theo quy định gửi trực tiếp, qua đường công văn, qua thư điện tử hoặc qua fax đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

 Quy trình tiếp nhận Biểu mẫu:

+ Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định, đại diện của Sở Công thương thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận biểu mẫu và giao Giấy biên nhận cho thương nhân;

+ Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, nội dung theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, Sở Công thương thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, số lượng Biểu mẫu.

+Tổ chức cá nhân thực hiện kê khai giá có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thành phần nội dung Biểu mẫu theo quy định và nộp lại cho Sở Công Thương trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương thông báo qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu bổ sung Biểu mẫu.

+ Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân thương kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi đến Sở Công Thương Biểu mẫu kê khai giá theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân nộp trực tiếp Biểu mẫu hoặc gửi qua đường công văn, fax, thư điện tửtại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng Biểu mẫu:

- Trường hợp gửi trực tiếp, qua đường công văn:

+ 02 Biểu mẫu kê khai giá theo Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương hoặc Thông báo mức giá theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương;

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị.

- Trường hợp gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm  bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo hoặc gửi qua fax và đồng thời gửi bổ sung 01 bản chính qua đường công văn để cơ quan tiếp nhận lưu hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Ngay trong ngày làm việc khi biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Biểu mẫu kê khai giá được tiếp nhận, theo dõi.

h) Phí, lệ phí: Không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu kê khai giá theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương hoặc Thông báo mức giá tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội;

- Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

 Tải biểu mẫu tại đây

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá (9/15/2022 10:20:17 AM)
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (9/15/2022 9:45:52 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (9/15/2022 9:40:04 AM)
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (9/15/2022 9:32:06 AM)
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá (9/15/2022 9:08:09 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (9/15/2022 8:57:10 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (9/15/2022 8:49:55 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (9/15/2022 8:44:42 AM)
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (9/15/2022 8:41:06 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (9/15/2022 8:38:05 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong