SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

7/18/2016 4:41:46 PM
Tăng cường quản lý hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc được phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở thuộc địa bàn quản lý.
Để phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả sự cố hóa chất độc hại trên phạm vi cả nước, ngày 01 tháng 7 năm 2016 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó hóa chất độc, theo đó:

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc cấp quóc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc trong tình huống khẩn cấp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất đối với các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc kiến nghị ban hành mới các văn bản về tăng cường quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nhằm chủ độ phòng ngừa các sự cố hóa chất, cháy nổ xảy ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh được phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở thuộc địa bàn quản lý. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng lực lượng ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương, chủ trì thiết lập chương trình và tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất tại địa phương. UBND cấp tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức ứng phó sự cố hóa chất độc tại khu vực địa phương.

Đối với các các cơ sở hoạt động hóa chất, Thủ tướng yêu cầu: Các cơ sở hoạt động hóa chất phải rà soát danh mục các loại hóa chất sản xuất, sử dụng, kinh doanh, tồn trữ, bảo quản để xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; đầu tư xây dựng lực lượng, trang thiết bị, vật tư, tổ chức huấn luyện, diễn tập theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần các cơ sở phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc tại hiện trường; chủ động triển khai các hoạt động ứng phó, huy động nguồn lực ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố hóa chất độc.

Cơ sở gây sự cố hóa chất phải chịu trách nhiệm chi trả phí ứng phó, bồi thường thiệt hại và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết bồi thường thiệt hại.

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng (Phòng KT, AT&MT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kiểm tra An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (2/6/2018 3:14:11 PM)
Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ - PCCN dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 (12/22/2017 4:22:29 PM)
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm các 2018, 2019 (12/7/2017 2:02:16 PM)
Bộ Công Thương tập huấn về công cụ Calculator 2050 của VN và các công cụ quản lý phát thải khí nhà kính (10/4/2017 3:58:19 PM)
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATVSTP Tết Trung thu 2017 (9/25/2017 3:27:04 PM)
Sở Công Thương phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017 (9/13/2017 11:14:04 AM)
Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Hòa An (8/31/2017 10:52:56 AM)
Mời tham gia Chương trình "Báo chí về phát triển kinh tế bền vững và chống biến đổi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" (8/10/2017 7:49:43 AM)
Phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương (7/24/2017 3:29:16 PM)
Phổ biến các VBPL về quản lý, kiểm soát, tiền chất công nghiệp liên quan tới hoạt động hoá ngành Công Thương (7/4/2017 3:28:08 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son