SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

12/19/2019 3:13:10 PM
Trung tâm XTTM tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử
Việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào Chương trình Phát triển TMĐT của tỉnh đã giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng và phát triển các kênh thông tin, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trên môi trường mạng.
 
Thực hiện Chương trình Phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương năm 2019, đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2019, Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương (Trung tâm) đã xây dựng 07 phóng sự tuyên truyền, phổ biến thương mại điện tử  (TMĐT) phát sóng trên Đài PT-TH Hải Dương. Tổ chức các hoạt động truyền thông về ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện việc in sao 1.000 cuốn sổ tay thương mại điện tử…

Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Website TMĐT. Duy trì hoạt động của Bản đồ trực tuyến điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh, Phần mềm Quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu của tỉnh.

 

Một trong những website TMĐT do Trung tâm phối hợp với đối tác xây dựng cho doanh nghiệp

Triển khai tốt và có hiệu quả Chương trình khảo sát ứng dụng hoạt động TMĐT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm tổng kết, thực hiện Chương trình Phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

Phối hợp tổ chức 09 khoá đào tạo, phổ biến kiến thức về TMĐT cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, người dân và sinh viên.

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số xây dựng Phần mềm Quản lý hồ sơ khuyến mại và hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh Hải Dương xúc tiến bán hàng trong TMĐT thuộc chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2019; Xây dựng Đề án TMĐT năm 2020 cung cấp gói giải pháp SEO thông minh qua Landing Papes cho DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào Chương trình Phát triển TMĐT của tỉnh đã giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng và phát triển các kênh thông tin, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trên môi trường mạng. Hoạt động kết nối và thu hút doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân tham gia ứng dụng thương mại điện tử để mua bán và trao đổi sản phẩm cũng như khai thác thông tin trên Sàn TMĐT của tỉnh và trên Hệ thống Bản đồ trực tuyến điểm bán hàng Việt… đã góp phần thúc đẩy hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Năm 2020, Trung tâm Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử; tuyên truyền, phổ biến thương mại điện tử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo; tổ chức đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đáp yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham gia Chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh (6/19/2020 5:06:05 PM)
Mời DN tham gia Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên 2020 (5/28/2020 8:33:50 AM)
Hải Dương kết nối tiêu thụ sản phẩm Ớt của tỉnh Lạng Sơn (5/27/2020 3:57:20 PM)
Kết nối tiêu thụ chè của tỉnh Hà Giang (5/13/2020 4:06:42 PM)
Mời doanh nghiệp tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội (5/13/2020 3:44:44 PM)
Mời doanh nghiệp xây dựng Website thương mại điện tử (4/27/2020 4:33:29 PM)
Triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động Xúc tiến thương mại (4/24/2020 4:33:33 PM)
Hỗ trợ tiêu thụ cá nước lạnh của Lào Cai (4/15/2020 9:53:24 AM)
Tổng hợp thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương 3 tháng đầu năm 2020 (4/3/2020 6:30:10 PM)
Diễn biến thị trường vàng, USD và EURO 3 tháng đầu năm 2020 tại Hải Dương (4/1/2020 7:00:38 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son