SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 16/12/2018

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

11/18/2016 8:23:06 AM
Sở Công Thương xây dựng nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường
Sở yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện và các doanh nghiệp ngành Công Thương các nội dung như:

Đối với các phòng, đơn vị thuộc sở và phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Hướng dẫn các doanh nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Phát hiện, công bố công khai những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến cáo ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong ngành Công Thương.

Đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức của người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; Kiện toàn bộ máy chuyên trách về bảo vệ môi trường, rà soát hoặc xây dựng quy chế bảo vệ môi trường nội bộ; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn, môi trường; Cam kết thực hiện nghiêm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường… đã được phê duyệt; Kiên quyết không đầu tư các dự án có máy móc, công nghệ lạc hậu tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường; từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ để giảm phát thải, cải thiện môi trường….

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
Phổ biến quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (8/14/2018 10:52:12 AM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai các văn bản liên quan trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (6/6/2018 9:46:00 AM)
Trên 160 đại biểu dự Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về quản lý hóa chất (4/17/2018 4:18:13 PM)
Tập huấn, sát hạch kiến thức ATTP tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (3/30/2018 2:02:25 PM)
Kiểm tra An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (2/6/2018 3:14:11 PM)
Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ - PCCN dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 (12/22/2017 4:22:29 PM)
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm các 2018, 2019 (12/7/2017 2:02:16 PM)
Bộ Công Thương tập huấn về công cụ Calculator 2050 của VN và các công cụ quản lý phát thải khí nhà kính (10/4/2017 3:58:19 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son