SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

3/2/2021 11:15:32 AM
Sở Công Thương đẩy mạnh công tác ATVSLĐ - PCC năm 2021
Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATVSLĐ - PCCN nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh…
 
Thời gian qua, công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ - PCCN luôn được tăng cường và thực hiện có hiệu quả.

Phong trào toàn dân tham gia ATVSLĐ - PCCN được phát triển sâu rộng, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương Hải Dương; qua đó, tình hình cháy, nổ được kiềm chế. Các tai nạn về An toàn, vệ sinh lao động cũng được hạn chế tối đa.

Các đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành đều đầu tư trang thiết bị, kiện toàn lực lượng ATVSLĐ - PCCN tại chỗ, sẵn sàng ngăn ngừa ứng phó phòng cháy chữa cháy đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị cũng tích cực tổ chức tuyên truyền học tập, tuân thủ các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ - PCCN, tổ chức diễn tập ATVSLĐ - PCCN góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn bàn tỉnh.

Tuy nhiện công tác đảm bảo ATVSLĐ - PCCN vẫn còn bộc lộ khó khăn như một số đơn vị, doanh nghiệp chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo ngành nghề, chưa có biện pháp buộc người lao động phải sử dụng các trang bị bảo vệ cá nhân khi làm việc; công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các làng nghề chưa được quan tâm…

Trong năm 2021, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến từng tổ chức, cá nhân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, các quy định của chính phủ về thi hành luật điện lực về an toàn điện. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình khoan bắn nổ mìn. Tiếp tục tham gia phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động ở các cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn Bài: Ban biên tập

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (10/18/2021 9:31:59 AM)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương (9/28/2021 9:24:39 AM)
Nâng cao công tác kỹ thuật, an toàn trong khai thác mỏ hầm lò (9/16/2021 9:47:32 AM)
Dừng các hoạt động vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/1/2021 11:30:06 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Ninh Giang dịp lễ Quốc khánh 2/9 (8/24/2021 11:15:43 AM)
Tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với tổ chức, cá nhân thuộc ngành Công Thương (5/31/2021 9:04:18 AM)
Tăng cường an toàn PCCN trong thời gian Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (1/20/2021 3:43:46 PM)
Trên 120 đại biểu dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hành sản xuất sạch hơn (11/27/2020 8:49:52 AM)
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (9/22/2020 2:17:32 PM)
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son