SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

12/14/2018 4:32:34 PM
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương
Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1946/KH-SCT ngày 03/12/2018 triển khai, tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong toàn Ngành.
 
Tăng trưởng kinh tế và thay đổi mô hình tiêu thụ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng chất thải nhựa khiến ô nhiễm nhựa trở thành một vấn đề môi trường mang tính toàn cầu. Chất thải nhựa trở thành một thách thức lớn đối với cộng đồng và xã hội cần phải tăng cường việc kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và ni lông khó phân hủy.

Ngành Công Thương với vai trò là ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm bao bì, túi ni lông, sản phẩm nhựa đồng thời là ngành quản lý trong chuỗi tiêu thụ các mặt hàng  này tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong ngành Công Thương là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1946/KH-SCT ngày 03/12/2018 triển khai, tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ngành Công Thương về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong toàn ngành Công Thương. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hành động và người thân thực hiện “nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

2. Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để tạo điều kiện cho việc thu gom, tái chế và xử lý theo quy định...

3. Tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy.

4. Đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy.

- Phát động  tuần lễ thu gom chất thải tại cơ quan, doanh nghiệp, chợ, doanh nghiệp ngành Công thương.

- Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

- Tập huấn giải pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy

- Khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.

Nguồn Bài: Đào Văn Quảng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương (4/8/2019 3:57:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (4/8/2019 3:33:59 PM)
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời (12/24/2018 9:40:40 AM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
Phổ biến quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (8/14/2018 10:52:12 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son