SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

Hoạt động BCĐ 389

5/6/2014 12:00:00 AM
Tổng kết 1 năm triển khai Đề án 2088
Ngày 28/4/2014, tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Đề án 2088 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Chi cục Thú y (Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn), Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương). Đồng chí Vũ Doãn Quang, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 28/4/2014, tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Đề án 2088 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Chi cục Thú y (Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn), Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương). Đồng chí Vũ Doãn Quang, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, theo báo cáo tổng hợp và các ý kiến tham luận của các đại biểu đánh  giá trong năm 2013 tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn tỉnh Hải Dương cơ bản đã được quản lý có hiệu quả; hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm giống nhập lậu nói riêng, gia cầm thịt nói chung trên địa bàn tỉnh Hải Dương các tháng cuối năm đã giảm rõ rệt so với các tháng đầu năm 2013.

Để có thể ngăn chặn triệt để tình trạng này, các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát các loại gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các tỉnh lân cận vào địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần khôi phục chăn nuôi trong tỉnh phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi gia cầm tại địa phương, cung cấp nguồn gia cầm giống, gia cầm thịt đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu cho thị trường.

Thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 127 tỉnh Hải Dương đã giao Sở Công Thương (Chi cục QLTT tỉnh) tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch 398/KH-UBND để triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định những mục tiêu cơ bản là:

- Hết năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cơ bản chấm dứt tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép từ các tỉnh biên giới vận chuyển vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh; rút kinh nghiệm để có giải pháp lâu dài phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, lưu thông gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

- Các phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào địa bàn tỉnh đều được kiểm tra; các hành vi vi phạm trong vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Chấm dứt tình trạng kinh doanh gia cầm và gia cầm giống, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

- 100% Ban quản lý các chợ trên địa bàn phải cam kết và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trong chợ.

Đồng thời, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, chế biến, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cửa hàng kinh doanh gia cầm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ đã được triển khai có hiệu quả. Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục QLTT chủ trì đã có sự phối hợp của các ngành (Công an tỉnh, Chi cục thú y của tỉnh) để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ tỉnh ngoài (tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang) vào địa bàn tỉnh Hải Dương đã cơ bản được kiểm tra, các vi phạm phát hiện đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh nhằm tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm, răn đe các đối tượng vi phạm và định hướng tiêu dùng. Việc tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú với sự vào cuộc từ cấp truyền thanh cơ sở.

Công tác kiểm tra, kiểm soát.

Năm 2013 thực hiện triển khai Đề án các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là các tỉnh khu vực biên giới, cửa khẩu như Quảng Ninh, Lạng Sơn. Do đó, lượng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua địa bàn tỉnh Hải Dương giảm rõ rệt; các hành vi vi phạm kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu bị phát hiện và xử lý trong năm tập trung chủ yếu vào các hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật.

Theo số liệu tổng hợp từ các ngành, địa phương, trong năm 2013 tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, xử lý 31 vụ việc, xử phạt VPHC 39,65 triệu đồng. Trong đó:

- Vi phạm về gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu 08 vụ việc, xử phạt VPHC 12,15 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm tiêu hủy ước trên 200 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm tịch thu đã tổ chức tiêu hủy:

+ 120 kg gà thịt nhập lậu.

+ 23.755 con gà giống nhập lậu.

+ 1.050 kg sản phẩm gia cầm và nội tạng gia súc nhập lậu.

- Vi phạm về kiểm dịch đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm 23 vụ, xử phạt VPHC 27,5 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm về kiểm dịch không tịch thu:

+ 91.970 quả trứng gà.

+ 1.500 kg gà thịt nguyên con.

+ 600 con gà thịt.

+ 6120 con gà con giống.

+ 2.120 con vịt.

+ 1.500 kg lông vịt chưa qua sơ chế.      

Nhìn chung, năm 2013, triển khai thực hiện Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 398/KH-UBND của UBND tỉnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành TW sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Đến nay, tình trạng kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đã cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi, không còn tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu công khai.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Sở, ngành, đơn vị, các cấp chính quyền: Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành, đơn vị đã được triển khai kịp thời và quyết liệt thể hiện sự quyết tâm vào cuộc để triển khai có hiệu quả Đề án của Chính phủ cũng như Kế hoạch của UBND tỉnh.

Về công tác kiểm tra, xử lý: Do làm tốt công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch đến từng cấp chính quyền, cơ quan thực thi đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Về công tác thông tin, tuyên truyền: Công tác thông tin, tuyên truyền đã được triển khai tích cực và có hiệu quả, các cơ quan thông tin đại chúng đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền để người dân không tiếp tay, vận chuyển thuê cho đối tượng vận chuyển buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, đồng thời phổ biến cho người tiêu dùng hiểu về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong quá trình triển khai ký cam kết với các cơ sở kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm được thực hiện kết hợp với tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người kinh doanh, đồng thời gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở, ban quản lý các chợ trong việc để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các lực lượng chức năng cũng gặp phải không ít khó khăn như:

- Kinh phí tiêu hủy theo phương pháp hiện đại, đảm bảo an toàn với môi trường chi phí quá cao; kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành không có do vậy Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động gặp nhiều khó khăn.

- Quy định hiện nay buộc đối tượng vi phạm phải chi trả chi phí tiêu hủy nhưng thực tế rất khó thực hiện do đối tượng vi phạm bị xử lý đã bị thiệt hại khá lớn về kinh tế (tiền xử phạt VPHC, hàng hóa bị tịch thu), do vậy không có khả năng chi trả kinh phí tiêu hủy.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm có điều kiện làm việc đặc thù, không đảm bảo vệ sinh… Nhưng thực tế các quy định hiện hành chưa có chế độ hợp lý, trang cấp các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, trang phục để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

- Chế tài xử lý đối với gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm nhập lậu chưa có quy định riêng. Do vậy việc xử lý vi phạm hành chính còn nhẹ, tính răn đe chưa cao do đó một số đối tượng vi phạm đã tái phạm trong thời gian ngắn.

- Việc đấu tranh chứng minh gia cầm nhập lậu trong nhiều trường hợp rất khó khăn, vì gia cầm là hàng hóa không có nhãn và thiếu thông tin để phân biệt gia cầm trong nước và gia cầm nhập khẩu.

- Trên địa bàn tỉnh Hải Dương việc chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại các hộ gia đình khá phổ biến. Do vậy, khi dịch cúm gia cầm xảy ra công tác phòng chống dịch bệnh cũng gặp không ít khó khăn.

Hội nghị cũng thống nhất đề xuất một số giải pháp nhằm có thể tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào nội địa như:

- Triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm hạn chế gia cầm nhập lậu từ cửa khẩu và các đường biên, lối mở; nâng cao chế tài xử phạt; có cơ chế cấp kinh phí tiêu hủy, kinh phí để triển khai hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành, trang cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

- Các địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, khu phố, Ban quản lý các chợ …) và thực hiện tốt công tác phối hợp.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu; tăng cường công tác phối hợp trong tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những tác hại, nguy cơ tiềm ẩn của việc kinh doanh, sử dụng các loại gia cầm nhập lậu, không có nguồn gốc rõ ràng, không qua kiểm dịch; thông tin kịp thời diễn biễn tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả.

- Kiến nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian triển khai Kế hoạch 398/KH - UBND.

- Phát triển chăn nuôi gia cầm tại các địa phương đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương cả về số lượng và chất lượng gia cầm.

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Doãn Quang đã biểu dương những kết quả xuất sắc của các lực lượng chức năng, các ngành, địa phương trong năm vừa qua góp phần quan trọng hạn chế và đẩy lùi hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế để tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gia tới, đặc biệt nhấn mạnh một số điểm cần trong tâm triển khai trong thời gian tới là:

- Chi cục QLTT, các ngành, các cấp cần xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch, Chỉ thị của UBND tỉnh trong phòng chống dịch bệnh trên gia cầm; ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin tuyên truyền với trọng tâm là 3 nhóm đối tượng: người kinh doanh, ban quản lý các chợ và người tiêu dùng.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong triển khai kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình thị trường cũng như việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thành lập 5 Đội kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (9/7/2018 10:29:29 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/14/2017 6:13:30 PM)
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Dương (6/16/2017 3:43:15 PM)
Kết quả hoạt động của 5 Đội kiểm tra liên ngành thị trường Tết Đinh Dậu 2017 (1/24/2017 9:32:00 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (11/25/2016 11:16:53 AM)
10 ngày cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2016 (9/21/2016 3:36:16 PM)
Kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 (8/12/2016 4:25:05 PM)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán (2/1/2016 10:46:59 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (8/3/2015 3:52:09 PM)
Chính thức công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (6/4/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son