SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Hoạt động BCĐ 389

8/3/2015 3:52:09 PM
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

Trước thực trạng công tác quản lý, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm  tập trung chưa đạt yêu cầu kế hoạch đặt ra; việc vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm chưa tốt; sự phối hợp trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát giữa các lực lượng chức năng chưa thực sự chặt chẽ. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bản tỉnh, ngày 30/7/2015 vừa qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa việc quản lý, vận chuyển và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đối với việc phát triển chăn nuôi bền vững, làm cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Tổ chức xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo cụm xã, nơi dân cư tập trung, khu công nghiệp theo định hướng quy hoạch chung của tỉnh; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông, tiêu thụ trên thị trường;

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến theo đúng quy định hiện hành;

- Quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; thường xuyên tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường; kiểm tra xử lý triệt để và kiên quyết ngừng hoạt động với các cơ sở, điểm giết, mổ gia súc, gia cầm vi phạm theo quy định trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai hình thành nhiều trạng thái chăn nuôi tập trung và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm, nhất là việc giết mổ gia súc, gia cầm tại điểm giết mổ nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư; đẩy mạnh việc thành lập, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hải Dương đến năm 2020.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các nơi giết mổ gia súc, gia cầm theo Quyết định 87/2005/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức kiểm tra phân loại định kỳ với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định tai Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tái kiểm tra và đề nghị chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ loại C;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cho cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh; tập huấn kiến thức giết mổ an toàn và an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm cho chủ cơ sở, người giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, điểm kinh doanh, siêu thị, nhà hàng,… nhằm cung cấp thực phẩm có nguồn gốc động vật đảm bảo vệ sinh anh toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ việc xây dựng và nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm từ nguồn ngân sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, việc giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ đảm bảo an toàn, đúng quy định.

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các đề án, dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm và giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; công nghệ xử lý chất thải tại cơ sở giết mổ đảm bảo vệ sinh môi trường,…

8. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới chủ cơ sở, người tham gia giết mổ gia súc, gia cầm; tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở có kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y./.

 

(Vũ Minh Hải, Trưởng phòng THNV Chi cục QLTT)

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thành lập 5 Đội kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (9/7/2018 10:29:29 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/14/2017 6:13:30 PM)
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Dương (6/16/2017 3:43:15 PM)
Kết quả hoạt động của 5 Đội kiểm tra liên ngành thị trường Tết Đinh Dậu 2017 (1/24/2017 9:32:00 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (11/25/2016 11:16:53 AM)
10 ngày cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2016 (9/21/2016 3:36:16 PM)
Kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 (8/12/2016 4:25:05 PM)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán (2/1/2016 10:46:59 AM)
Chính thức công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (6/4/2015 12:00:00 AM)
Hội nghị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh biên giới phía Bắc (4/24/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son