SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Hoạt động BCĐ 389

2/4/2015 12:00:00 AM
Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương năm 2014
Theo báo cáo chưa đầy đủ, năm 2014 các sở, ngành, đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và một số địa phương đã thực hiện kiểm tra 4.340 vụ, xử lý 1.938 vụ việc vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm nhãn hàng hóa

Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

Ngày 19 tháng 03 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg, theo đó thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thay thế Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001.

Trên cơ sở đó, ngày 29/08/2014 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ- UBND thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) do đồng chí Nguyễn Dương Thái Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban; Phó Trưởng Ban thường trực là Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí Phó Trưởng Ban là Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chỉ huy bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên là Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan.

Để kiện toàn hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ngày 26/12/2014, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương do Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh - Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm Trưởng Bộ phận giúp việc; các đồng chí Phó trưởng Bộ phận giúp việc là phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh và các đồng chí Ủy viên Bộ phận giúp việc thuộc một số Sở, ngành, đơn vị liên quan

Sau khi được thành lập, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Công tác chỉ đạo:

Đầu năm 2014, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Chi cục đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 127, UBND tỉnh thực hiện các quy định của TW về công tác quản lý thị trường trên địa bàn. Nghiên cứu các quy định hiện hành của nhà nước về công tác quản lý thị trường, bám sát thực tế yêu cầu của địa phương, kịp thời đề xuất với Ban chỉ đạo 127 tỉnh và UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của nhà nước; thường xuyên nghiên cứu, đề nghị bổ sung hoàn chỉnh các quy định hiện hành của TW, của tỉnh về công tác quản lý thị trường phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao vị thế và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý thị trường toàn tỉnh.

Đã thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đã góp phần bình ổn thị trường trong đó tập trung kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán pháo nổ, đồ chơi kích động bạo lực, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm nhãn hàng hóa. Cụ thể trong dịp Tết nguyên đán các Đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo, thuốc lá, pháo nổ các loại…

Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống các hành vi vi phạm pháp luật về giá; kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra mặt hàng mũ bảo hiểm dành cho người đi xe máy; mặt hàng xe đạp điện; mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi…

Thực hiện “Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm” chỉ đạo các ngành và các địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, tập trung kiểm tra các nhà hàng, bếp ăn tập thể và các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống.

Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện triển khai Quyết định 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh một số mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc tân dược, thuốc BVTV.

Công tác phối hợp:

Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã được triển khai nhịp nhàng và mang lại hiệu quả. Các Sở, ngành đã phối hợp và thành lập nhiều Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của nhiều đơn vị, qua đó đã phát huy được sức mạnh tập thể. Cụ thể là các Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán, các đợt kiểm tra theo chuyên đề đối với nhóm mặt hàng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, mặt hàng xăng dầu, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác triển khai Đề án 2088 có sự phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát môi trường, thú y, Quản lý thị trường…  Đây là hoạt động hết sức quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 của mỗi sở, ngành, đơn vị cũng như kết quả chung của Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Công tác phối hợp được triển khai, xây dựng chương trình cụ thể và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khi tham gia đoàn liên ngành do vậy đã phát huy được hiệu quả cao.

Công tác tuyên truyền:

Các Sở, ngành, địa phương đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với hoạt động chuyên môn của từng đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Một số Sở, ngành đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người kinh doanh và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong kinh doanh thương mại.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Chính trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử… chống mọi hành vi buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thuốc nổ, pháo nổ…

- Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Báo, Đài phát thanh và Truyền hình hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Tạp chí, Đặc san thường xuyên đưa tin, lồng ghép các tin bài tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Chi cục Hải quan tỉnh liên tục cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu; tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý tham gia phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tố giác những hành vi  vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Chi cục QLTT Hải Dương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương đưa nhiều tin bài về hoạt động của lực lượng QLTT cũng như các vụ việc vi phạm có tính điển hình, trọng điểm, các thủ đoạn, mặt hàng vi phạm mới phát sinh trên thị trường; triển khai quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch số 7105/KH-BCT ngày 29/07/2014 của Bộ Công Thương về công tác tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống, buôn lậu và gian lận thương mại thời gian từ ngày 25/8/2014 đến hết 31/12/2014, trong đó trọng tâm là triển khai ký gần 800 bản cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm… với các cơ sở, sản xuất kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao tại các địa bàn, tuyến trọng điểm.

Kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát:

Theo báo cáo chưa đầy đủ, năm 2014 các sở, ngành, đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và một số địa phương đã thực hiện kiểm tra 4.340 vụ, xử lý 1.938 vụ việc vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm nhãn hàng hóa, vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm đăng ký kinh doanh và các hành vi vi phạm khác, xử phạt VPHC và bán hàng tịch thu 3.685,344 triệu đồng.

Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các vụ việc lớn, các đầu mối phát luồng hàng hoá, các loại mặt hàng trọng điểm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, các vụ việc có tính tuyên truyền, giáo dục cao; tổ chức kiểm tra thành các đợt trọng điểm theo chuyên đề, có phương án, kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:

- Công an tỉnh: Kiểm tra, bắt giữ 174 vụ, 224 đối tượng, khởi tố 10 vụ, 12 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 164 vụ, 212 đối tượng số tiền 1,477 tỷ đồng.

Trong đó: Vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu: 103 vụ, 134 đối tượng; sản xuất và buôn bán hàng giả: 09 vụ, 09 đối tượng; vận chuyển, buôn bán hàng cấm: 51 vụ, 68 đối tượng (khởi tố 9 vụ, 12 bị can); tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép: 07 vụ, 09 đối tượng; vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã: 03 vụ, 03 đối tượng; vận chuyển gia cầm nhập lậu: 01 vụ, 01 đối tượng; sản xuất, buôn bán hàng giả: 09 vu, 9 đối tượng (trong đó khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng).

Hàng hóa tịch thu: 300 kg pháo nổ các loại, 24 kg bạc, 50,4 m3 gỗ các loại, 98 kg rắn hổ mang chúa; 302 kg tê tê (động vật hoang dã nhóm IIB), 3000 con gà giống nhập lậu, 8 triệu đồng tiền giả, 2.400 cuộn giấy vệ sinh giả nhãn hiệu, 1.500 lít dầu DO, 200 chiếc điện thoại di động, 20 máy tính bảng, trên 100 mặt hàng  nhập lậu từ Trung Quốc; trị giá hàng hóa vi phạm trên 2,8 tỷ đồng.

* Vụ điển hình:

+ Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hải Dương kiểm tra xe ô tô BKS 30U-7978 vận chuyển lâm sản tái phép tại địa phận xã Long Xuyên - Huyện Kinh Môn – Hải Dương. Kết quả đã trình UBND tỉnh xử phạt VPHC lái xe 450 triệu đồng, tịch thu 50 cá thể tê tê  trị gía hàng hóa vi phạm 254 triệu đồng.

+ Kiểm tra, xử lý bắt quả tang 01 vụ vận chuyển 37,5 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất đi tiêu thụ, khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ 13,5 kg pháo nổ. Tổng số pháo đối tượng buôn bán là 51 kg pháo nổ. Co quan Cảnh sát điều tra  Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can.

- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Đã thực hiện kiểm tra 1.362 vụ, xử lý 1.265 vụ. Tổng trị giá thu phạt và bán hàng tịch thu 1.688,319 triệu đồng. Trị giá hàng hoá vi phạm bị xử lý ước tính đạt gần 2 tỷ đồng.

Trong đó: 103 vụ vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập hàng lậu; 101 vụ vi phạm về kinh doanh, vận chuyền hàng cấm; 54 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả; 290 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa; 166 vụ vi phạm về giá; 210 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh; 182 vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; 234 vụ việc khác (vi phạm về văn hóa - thông tin, khoáng sản, kiểm dịch động vật…).

* Vụ điển hình:

+ Về hàng cấm: Đã kiểm tra, xử lý 9 vụ việc kinh doanh hàng cấm, tịch thu 39,6 kg pháo nổ các loại; kiểm tra 02 vụ việc kinh doanh thuốc BVTV không rõ nguồn gốc xuất xứ, không trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng, tịch thu 1.010 ống thuốc BVTV; buộc tiêu hủy 1.010 lọ thuốc BVTV không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam; kiểm tra, xử lý 01 vụ việc kinh doanh hàng cấm, xử phạt VPHC 5 triệu đồng và tịch thu 130 bao thuốc lá ESSE.

+ Về hàng lậu: Đã kiểm tra, xử lý 02 vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, xử phạt VPHC 8 triệu đồng, tịch thu và tổ chức tiêu hủy 4.875 kg mỡ động vật, 315 kg chim, 75 kg thỏ, 81 kg vịt đã qua sơ chế.

+ Về hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ: Kiểm tra, xử lý 02 vụ việc bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xử phạt VPHC 12 triệu đồng, tịch thu 300 viên đá cắt và 16 hộp đá cắt giả mạo nhãn hiệu DAMAHAD; kiểm tra, xử lý 01 vụ việc bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xử phạt VPHC 6 triệu đồng, tịch thu 3.300 gói dầu gội giả mạo nhãn hiệu CLEAR, Sunsilk và Dove; kiểm tra, xử lý 02 vụ việc bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xử phạt VPHC 8 triệu đồng, tịch thu 278 đôi tất, 5 chiếc quần đùi thể thao, 5 chiếc áo cộc tay thể thao giả mạo nhãn hiệu “adidas và hình”; kiểm tra, xử lý 01 vụ bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xử phạt VPHC 6 triệu đồng, tịch thu 10 chiếc sen vòi giả mạo nhãn hiệu INAX; kiểm tra, xử lý 01 vụ kinh doanh hàng hóa giả nhãn hàng hóa, xử phạt VPHC 2,5 triệu đồng, tịch thu 30 gói bột ngọt (loại 1kg/gói) giả nhãn Ajinomoto; Kiểm tra, xử lý 01 vụ việc bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Chi cục trình UBND tỉnh xử phạt VPHC 35 triệu đồng, tịch thu 2.400 túi giấy vệ sinh giả mạo nhãn hiệu “Watersilk” loại 12 cuộn/túi, trị giá hàng hóa vi phạm gần 50 triệu đồng; kiểm tra, xử lý 01 vụ bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xử phạt VPHC 16 triệu đồng, tịch thu 1.000 túi (10 cuộn/túi) giấy vệ sinh giả mạo nhãn hiệu Hải Hoa.

+ Về đăng ký kinh doanh: Đã kiểm tra, xử lý 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Hải Dương, kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã hết hạn, xử phạt VPHC mỗi cửa hàng 50 triệu đồng.

+ Về nhãn hàng hoá: Đã kiểm tra, xử lý 02 vụ việc vi phạm về nhãn hàng hóa, xử phạt VPHC 9,5 triệu đồng, hàng hóa vi phạm 45 bao thức ăn chăn nuôi, 10 chiếc máy hút bụi, 20 chiếc bếp từ, trị giá hàng hóa vi phạm trên 60 triệu đồng.

- Sở Y tế: Thực hiện thanh tra, kiểm tra 379 cơ sở; 14 cơ sở bị vi phạm, xử phạt VPHC 9 cơ sở, tổng trị giá thu phạt là 31,1 triệu đồng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đã kiểm tra, xử lý 11 đơn vị, xử phạt VPHC 32 triệu đồng.

- Sở Khoa học và Công nghệ: đã tổ chức kiểm tra 217 cơ sở, xử phạt VPHC 8 cơ sở vi phạm, phạt tiền 25,8 triệu đồng.

Trong tổng số vụ việc kiểm tra xử lý nêu trên, số liệu báo cáo tính theo các chỉ tiêu cơ bản quy định tại Quyết định số 2026/QĐ-BCĐ389 ngày 20/8/2014 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành Quy định chế độ báo cáo, năm 2014 các ngành đã thực hiện kiểm tra, xử lý 658 vụ việc vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt VPHC và bán hàng tịch thu 2.272,84 triệu đồng.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thành lập 5 Đội kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (9/7/2018 10:29:29 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/14/2017 6:13:30 PM)
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Dương (6/16/2017 3:43:15 PM)
Kết quả hoạt động của 5 Đội kiểm tra liên ngành thị trường Tết Đinh Dậu 2017 (1/24/2017 9:32:00 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (11/25/2016 11:16:53 AM)
10 ngày cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2016 (9/21/2016 3:36:16 PM)
Kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 (8/12/2016 4:25:05 PM)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán (2/1/2016 10:46:59 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (8/3/2015 3:52:09 PM)
Chính thức công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (6/4/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son