SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài
Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có những thông tin về nhu cầu của các hãng phân phối nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường kinh doanh, Sở Công Thương Hải Dương trân trọng kính...
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018
Chương trình Thương hiệu Quốc gia nhằm mục đích quảng bá nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại của doanh nghiệp và chỉ dẫn địa lý, hình ảnh Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018
Việc tổ chức hưởng ứng ngày 15/3/2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm tuyên truyền các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành...
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản...
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 23/10/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo...
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên
Ngày 18/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế
Tỉnh Hải Dương thuộc khu vực Đồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; với kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại khá...
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN"
Sở Công Thương Hải Dương trân trọng kính mời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm tham gia Chương trình để tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh...
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên...
Ngày 20/10/2017, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1604/KH-SCT về tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt...
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
Sáng ngày 11/8/2017, Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức “Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế”.
Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2017
Công tác hội nhập quốc tế của tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017.
Thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt-Lào
Việt Nam dành những ưu đãi đặc biệt cho Lào trong hoạt động thương mại biên giới, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và hội...
Công bố thông tin về văn phòng đại diện công ty nước ngoài thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thực hiện Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính Phủ, quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Sở Công Thương công bố thông tin...
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương ĐCSVN
Nghị quyết chỉ rõ, trong thời gian tới, các cơ quan từ Trung ương tới địa phương bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về chủ trương hội nhập sâu và toàn diện, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu...
Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương; đại diện cán bộ Cục Quản lý cạnh tranh; đại diện Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hải Dương.
Xuất nhập khẩu của Hải Dương 5 tháng đầu năm 2017
Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Hải Dương đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Khảo sát trực tuyến Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi
Nội dung cuộc khảo sát liên quan đến hiểu biết về Luật Cạnh tranh Việt Nam và định hướng sửa đổi, những vấn đề tác động đến cơ quan, doanh nghiệp...
Kết quả triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế của Sở Công Thương Hải Dương
Năm 2016, Sở Công Thương đã tích cực triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của các cấp về hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh...
Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội!
Ngày 5/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước...
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong