SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 5/10/2023

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

1/30/2018 9:30:59 AM
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 23/10/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017BCT).
 
Theo đó, các sản phẩm hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định của pháp luật.

* Về hình thức công bố hợp quy, Thông tư đưa ra hai hình thức như sau:

- Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;

- Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định.

* Về hồ sơ công bố hợp quy:

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 09/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 80/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may. Đã có 07 doanh nghiệp, tổ chức được chỉ định tổ chức thực hiện việc giám định/chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may.

Thông tư số 21/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018.

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Ả rập xê út (8/21/2023 4:42:28 PM)
Đăng ký tham gia quảng bá địa phương và sản phẩm tiêu biểu tại Thái Lan (6/19/2023 3:42:54 PM)
Đăng ký tham gia quảng bá địa phương và sản phẩm tiêu biểu tại Ấn Độ (6/19/2023 3:04:48 PM)
Thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh cho công dân qua cửa khẩu Xí Mần, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang (6/19/2023 2:39:29 PM)
Mời tham gia đoàn Xúc tiến đầu tư - thương mại tại Trung Quốc (5/5/2023 11:02:09 AM)
Kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và I-xra-en (4/5/2023 10:09:05 AM)
Bộ Công Thương đã cắt giảm 76,5% mặt hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực xuất nhập khẩu (1/10/2023 8:45:01 AM)
Hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA, một số FTA khác và kiến nghị giải pháp dành cho các doanh nghiệp" (11/23/2022 4:44:55 PM)
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tăng 42% (10/5/2022 2:48:53 PM)
Hiệp định EVFTA mở rộng xuất khẩu hàng Việt vào thị trường Đan Mạch (8/1/2022 8:18:30 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong