SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

Công nghiệp

2/17/2023 3:59:06 AM
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp
Ngày 19/01/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 

Quy chế quy định một số nội dung về công tác quản lý, trách nhiệm quản lý, nguyên tắc và phương thức phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có liên quan; Thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, tránh gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp; đảm bảo công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả theo quy định; Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhằm mục tiêu xây dựng các cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ góp phần tích cực thúc đẩy công nghiệp của các địa phương và của tỉnh phát triển hiệu quả, bền vững.

Đối tượng áp dụng Quy chế gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Theo Quy chế, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp đã có Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp được thành lập nhưng chưa có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định việc lựa chọn, giao Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đối với cụm công nghiệp đã thành lập, chưa có chủ đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực vào đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp.

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
Khảo sát thực tế xây dựng đề án khuyến công năm 2022 (9/28/2022 11:14:45 AM)
Mời dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Algeria 2022 (6/20/2022 8:48:12 AM)
Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tỉnh Hải Dương năm 2022 (6/14/2022 9:50:07 AM)
Từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương (12/8/2021 9:51:57 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế và gia công cơ khí chính xác năm 2021 (5/24/2021 4:06:44 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong