SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

CÔNG NGHIỆP

12/27/2023 3:21:38 AM
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Công Thương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cấp các ngành trong tỉnh, công tác khuyến công tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh.
 

Công tác khuyến công thu hút được sự quan tâm, tham gia và là người bạn đồng hành của các cơ sở CNNT, nhiều mô hình hỗ trợ các cơ sở sản xuất CNNT ở các địa phương đi vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các cơ sở này đã và đang là những mô hình đầu tư điển hình trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, có ý nghĩa lan tỏa, là bước tạo đà cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh ở địa phương, giúp  mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm CNNT, gia tăng giá trị và tỉ trọng công nghiệp, tạo cơ hội tốt cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, tự cải thiện nâng cao điều kiện sống, giải quyết hiệu quả nguồn lao động tại chỗ, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Sản xuất gốm sứ Chu Đậu

Qua 10 năm, triển khai Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính Phủ về khuyến công, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp bám sát nội dung chương trình, kế hoạch về khuyến công, tích cực triển khai thực hiện công tác khuyến công phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và đạt hiệu quả thiết thực. 

Giai đoạn từ năm 2012-2022, Khuyến công Hải Dương được bố trí tổng kinh phí là 28,889 tỷ đồng; trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 9,910 tỷ đồng, kinh phí địa phương hỗ trợ 18,979 tỷ đồng; nguồn vốn tự có của các cơ sở CNNT là 118,393 tỷ đồng. Kinh phí khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở CNNT trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cho các ngành nghề chủ yếu là các sản phẩm chế biến nông, lâm sản, cơ khí, dệt may, da giày, sản phẩm công nghiệp phụ trợ….

Trong giai đoạn này, nội dung hoạt động khuyến công chủ yếu hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tại cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến công vẫn còn một số tồn tại như: Tác động của khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp CNNT còn hạn chế; tình trạng đầu tư manh mún và thiếu đồng bộ còn tồn tại hầu hết ở các doanh nghiệp, cơ sở CNNT nên hiệu quả đầu tư chưa cao; chất lượng lao động và đào tạo lao động khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở CNNT còn thiếu kiến thức về quản lý sản xuất, nắm bắt thông tin thị trường kịp thời nên chưa phát huy và khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của đơn vị.…

 Để nâng cao vai trò, hiệu quả công tác khuyến công trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện một số giải pháp như:

Một là, Tăng cường công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phối kết hợp của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề án khuyến công.

Hai là, Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác khuyến công thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ. Đồng thời bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý và có chính sách, tạo điều kiện tốt để cán bộ khuyến công yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, Tăng cường sự giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố; đặc biệt là các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhằm nâng cao năng lực quản lý và triển khai thực hiện các đề án khuyến công.

Bốn là, Thực hiện chương trình, kế hoạch khuyến công lồng ghép với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác, như xây dựng nông thôn mới, khuyến nông… để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện các đề án khuyến công.

Năm là, Tích cực tham mưu, rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về hoạt động khuyến công; hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực có tiềm năng, có lợi thế của từng địa phương; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, tư vấn thiết kế bao bì sản phẩm, hỗ trợ tham gia hội trợ triển lãm; chủ động đề xuất kế hoạch khuyến công hàng năm cho phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu quả của chương trình, trong đó tập trung vào các nội dung mới có sức lan tỏa và tác động lớn đến CNNT.

Sáu là, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng cải tiến và mở rộng phương thức tuyên truyền (đặc biệt tuyên truyền trên truyền hình, báo, đài, Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương), tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối hoạt động khuyến công, đặc biệt là công tác tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT nắm bắt kịp thời các chương trình, kế hoạch khuyến công hàng năm, tham gia đăng ký hỗ trợ.

Bảy là, Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công và trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nguồn Bài: Trần Thị Tường Vi (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025 (2/2/2024 4:39:55 AM)
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 3:21:38 AM)
Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (10/25/2023 8:15:15 AM)
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
Khảo sát thực tế xây dựng đề án khuyến công năm 2022 (9/28/2022 11:14:45 AM)
Mời dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Algeria 2022 (6/20/2022 8:48:12 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong