SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 24/6/2024

CÔNG NGHIỆP

12/24/2022 9:15:05 AM
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã lựa chọn ra 06 cá nhân được đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
            

Thực hiện Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Quyết định số 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5; Kế hoạch số 1342/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Công Thương đã nhận được hồ sơ của 04 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và 03 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 16/12/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tổ chức họp, bình xét trên cơ sở hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” và đã lựa chọn ra 06 cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả bình xét của Hội đồng, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ quy định tại Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ, Sở Công Thương đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương công bố danh sách 06 cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 12/01/2023.

Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng gồm:  

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Ngành nghề

 

I

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”

 

1

Phạm Thị Hoà

1955

Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

Thêu ren

 

2

Nguyễn Thị Hoan

1961

Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

Thêu ren

 

3

Hạ Bá Định

1943

Số 21, Cù Chính Lan, phường Tân Bình, TP Hải Dương

Thiết kế, trang trí sản phẩm gốm, sứ

 

4

Đặng Thành Long

1954

Số 7, ngõ 105, đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương

Thiết kế mỹ thuật gốm, sứ

 

II

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”

 

1

Nguyễn Văn Hà

1967

Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

Thêu ren

 

2

Phạm Thị Luyên

1953

Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

Thêu ren

 

 

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập cụm công nghiệp (5/10/2024 9:50:23 AM)
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (3/29/2024 8:50:24 AM)
Mời đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025 (2/2/2024 4:39:55 AM)
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 3:21:38 AM)
Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (10/25/2023 8:15:15 AM)
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong