SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

CÔNG NGHIỆP

3/29/2024 8:50:24 AM
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 15/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2024.
 
  

Cụm công nghiêp Lương Điền trên địa bàn huyện Cẩm Giàng

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP quy định cụ thể, chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, phát triển và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như:

- Quy định cụ thể các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp gồm công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; công nghiệp cơ khí như: Ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế...; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp dệt may, da giày; công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng thông minh; công nghiệp công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học; các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương cần được bảo tồn và phát triển; dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp và dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương với tổng diện tích không quá 10% diện tích cụm công nghiệp; các ngành, nghề công nghiệp khác có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững; các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm tại các làng nghề, khu dân cư được khuyến khích di dời vào cụm công nghiệp.

- Điều chỉnh bổ sung điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đề phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển của địa phương như:

+ Thành lập cụm công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;

b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

c) Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 100 ha.

+ Mở rộng cụm công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi mở rộng không vượt quá 75 ha; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;

b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

c) Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp;

d) Hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung thiết yếu gồm: Đường giao thông nội bộ, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP quy định một số nội dung mà Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể như: Việc điều chỉnh, bãi bỏ Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp…

Với những điểm mới của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP kỳ vọng sẽ tạo sự thông thoáng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trong thời kỳ mới. Từng bước đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có nhu cầu thuê đất để sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Nguồn Bài: Trần Thị Tường Vi (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập cụm công nghiệp (5/10/2024 9:50:23 AM)
Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (3/29/2024 8:50:24 AM)
Mời đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025 (2/2/2024 4:39:55 AM)
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/27/2023 3:21:38 AM)
Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (10/25/2023 8:15:15 AM)
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong