SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

Tin hoạt động Sở

2/22/2021 10:35:45 AM
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Sở Công Thương thông báo gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện SOLE TECHNOLOGY,INC.TẠI HẢI DƯƠNG.
 
1. Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SOLE TECHNOLOGY,INC.TẠI HẢI DƯƠNG

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: REPRESENTATIVE OFFICE OF SOLE TECHNOLOGY,INC.IN HAIDUONG

2. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Số nhà 140 phố Cao Bá Quát, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

3. Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: Công ty SOLE TECHNOLOGY,INC

- Địa chỉ trụ sở chính: 26921 Fuerte Drive, Lake Forest, CA 92630, Hoa Kỳ.

4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên: FLORES ONOFRE GALVEZ

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Phillipine

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: P1280460B

Ngày cấp: 30/3/2019;  Nơi cấp: Đại sứ quán Phillipine tại Hà Nội.

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài): Số 140 phố Cao Bá Quát, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

5. Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép:

- Số Giấy phép: 30-00005-01

- Cấp lần đầu:  ngày 26 tháng 01 năm 2016

- Gia hạn lần 1: ngày 26 tháng 01 năm 2021

 (Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số 04-000005 ngày 26 tháng 01 năm 2016)

- Thời hạn hiệu lực của Giấy phép: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2026.

- Cơ quan cấp Giấy phép: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

6. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

Thực hiện chức năng liên lạc và xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của SOLE TECHNOLOGY,INC tại Việt Nam; nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của SOLE TECHNOLOGY,INC đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của SOLE TECHNOLOGY,INC.

Nguồn Bài: Bùi Thị Thúy Giang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức (6/23/2023 9:04:55 AM)
Kết quả cải cách hành chính quý II của Sở Công Thương (6/22/2023 8:56:37 AM)
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong