SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

Hoạt động tư vấn

7/11/2012 12:00:00 AM
Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ngày 04/7/2012, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 04/7/2012, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện,thị xã và thành phố trong tỉnh; lãnh đạo và cán bộ quản lý năng lượng tại 33 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Theo Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 01/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ) cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Đồng chí Mai Văn Hội, Phó giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị.

 

                                 

                                                    Đồng chí Mai Văn Hội – PGĐ Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011, quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 01/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011; Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng…

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về các vấn đề như: Trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tại cơ sở; kiểm toán năng lượng; vấn đề đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp; quy định xử phạt các vi phạm trong quá trình sử dụng năng lượng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Hội thông báo khái quát tình hình sử dụng năng lượng tại Việt Nam cũng như tại tỉnh Hải Dương thời gian qua; tầm quan trọng của việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các cơ quan, đơn vị làm công tác quản lý nhà nước về năng lượng cần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quá trình thi hành Luật…

Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ là cơ quan đầu mối của Sở Công Thương về vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp các dữ liệu về năng lượng, xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức kiểm toán năng lượng, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho độ ngũ cán bộ làm công tác năng lượng tại các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sử dụng năng lượng.

Đây là một trong chuỗi hoạt động truyền thông của Sở Công Thương Hải Dương đối với công tác này./.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (3/17/2015 12:00:00 AM)
Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (12/9/2014 12:00:00 AM)
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam thực hiện tốt công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (9/20/2013 12:00:00 AM)
Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (7/11/2012 12:00:00 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong