SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 18/9/2019

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Sơ kết công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2015
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo HNQT, các Thành viên Ban Chỉ đạo HNQT tỉnh Hải Dương và Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên viên giúp...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son