SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 28/9/2022

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

8/3/2022 10:59:58 AM
Tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron và đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19
Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh Covid- 19.
 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5) và đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19;

Ngày 03/8/2022, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1290/SCT-VP về tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron và đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, Giám đốc Sở quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc sở thực hiện nghiêm túc, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục chủ động thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại và triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện nghiêm Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Công văn số 2060/UBND-VP ngày 16/7/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đảm bảo thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời tích cực vận động người thân, đồng nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời và đầy đủ, nhằm tạo miễn dịch lâu dài trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng và đơn vị trực thuộc (9/8/2022 2:38:41 PM)
Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan ứng phó với cơn bão số 03 (8/24/2022 8:10:33 PM)
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) (7/16/2022 8:09:42 AM)
6 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2022 (7/15/2022 7:35:29 AM)
Tỉnh Hải Dương xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản (7/13/2022 8:23:57 PM)
Kế hoạch triển khai một số hoạt động ATVSLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 (6/30/2022 7:51:59 AM)
Sở Công Thương tích cực chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà (6/20/2022 11:48:35 AM)
Hải Dương tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 (5/30/2022 8:29:09 AM)
Chuẩn bị tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch (5/26/2022 5:13:15 PM)
Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực ngành Công Thương năm 2022 (3/31/2022 1:56:16 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son