SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 28/1/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

12/26/2018 3:57:13 PM
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quản lý ATVSTP và mặt hàng rượu, thuốc lá năm 2018
Trong năm 2018, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) và thực hiện nghiêm việc phân cấp quản lý đối với mặt hàng rượu, thuốc lá…
 
Về công tác quản lý ATVSTP

Năm 2018, Sở Công Thương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nội dung phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, tạo sự quan tâm của người dân trong việc chọn lựa, bảo quản, sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn và phòng ngừa các dịch bệnh lây qua thực phẩm, khuyến cáo mọi người không uống rượu không có nguồn gốc xuất xứ, không uống rượu của các cơ sở nấu rượu không có giấy phép, không đảm bảo kỹ thuật.

Tổ chức tập huấn cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ chuyên trách về ATTP tuyến cơ sở, cộng  tác viên thôn đội, khu dân cư. Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức 03 hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho trên 300 người là chủ cơ sở và người lao động liên quan đến ATTP, các hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, thị xã và các đồng chí Trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Một trong những hội nghị phổ biến pháp luật về ATTP do Sở Công Thương tổ chức

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp, ATTP ….

Trong năm 2018, Sở đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP cho 55 người là chủ cơ sở, chế biến thực phẩm; Xác nhận kiến thức ATVSTP cho 55 cơ sở với tổng số người là 341 người là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm.

Đối với việc quản lý bán buôn, bán lẻ mặt hàng rượu, thuốc lá

Theo phân cấp, Sở Công Thương thực hiện chức năng cấp Giấy phép bán buôn cho các thương nhân có mạng lưới phân phối trong một tỉnh; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố cấp Giấy phép bán lẻ.

Hiện tại toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp bán buôn thuốc lá, 07 doanh nghiệp bán buôn rượu; có khoảng gần 2.000 cơ sở bán lẻ thuốc lá và rượu.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Ngành Công Thương chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (12/19/2019 2:50:33 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm (8/1/2019 7:52:09 AM)
Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (5/4/2019 2:46:09 PM)
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi (3/20/2019 11:01:33 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 trong toàn Ngành (2/12/2019 4:33:33 PM)
Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (1/18/2019 10:11:11 PM)
Sở Công Thương xây dựng 11 nhiệm vụ công tác năm 2019 (1/14/2019 10:22:42 AM)
Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh (1/4/2019 3:20:20 PM)
Năm 2018, mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh (1/3/2019 11:06:42 AM)
15 doanh nghiệp thông báo bán hàng đa cấp năm 2018 (1/3/2019 8:55:38 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son